Juridik - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridik

Här hittar du nyttig jaktjuridisk information. 
Lagar stiftas av riksdagen, förordningar utfärdas av regeringen, föreskrifter och allmänna råd utfärdas av myndigheter såsom Naturvårdsverket och Jordbruksverket.