Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridik

Här hittar du nyttig jaktjuridisk information. 
Lagar stiftas av riksdagen, förordningar utfärdas av regeringen, föreskrifter och allmänna råd utfärdas av myndigheter såsom Naturvårdsverket och Jordbruksverket.