Förbundsnyheter - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Kritik mot utfodringsförbud

Förbundsnyhet 2021-04-10 Regeringen har lagt fram ett lagförslag på utfodringsförbud till Lagrådet innan det går till riksdagen. Svenska Jägareförbundet anser att vissa del...

Ingen höjning av medlemsavgift

Förbundsnyhet 2021-04-06 Den pågående pandemin med Covid-19 har inte mattats av. Effekterna för samhället och många människor är fortfarande stora. – Jag är glad och stolt...

Regeringen ger Naturvårdsverket mer tid för att klara av uppdrag

Förbundsnyhet 2021-04-01 Regeringen har i dag beviljat Naturvårdsverket en förlängning med sex månader för att lösa delar ...

Information från Livsmedelsverket rörande småskalig vildsvinsförsäljning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-03-31 I mars lämnade Livsmedelsverket ett föreskriftsförslag till regeringen. Verkets uppdrag var i stort sett att underlätta för...

Vår kraftkälla är vårt engagemang

Opinion 2021-03-30 FÖRBUNDSLEDARE. Jägareförbundet ska bromsa allt vi kan nä...

Information med anledning av fågelinfluensan

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-03-29 Här finns två länkar med information om den pågående...

Betesskador kan minskas med mer tall och flerartsförvaltning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-03-25 Mer tall i skogen, en viltförvaltning som beaktar tätheten av allt hjortvilt (inte bara älg), och en samförvaltning av skog och vilt som är anpassa...

Tack Didrik, Camilla, Jonas, Calle
och våra 157 000 andra medlemmar!

Medlem 2021-03-25 En kedja är inte starkare än sin svagaste länk och ett förbund är ingenting utan sina medlemmar. Därför vill Svenska Jägareförbundet tacka alla er...

Nya skyttereglementen för Jägareförbundet

Skytte 2021-03-25 Vart fjärde år ser Jägareförbundet över sina skyttereglementen och de nya gäller 2021-2024.

Karl Hedin frikänns av Västmanlands tingsrätt

Förbundsnyhet 2021-03-25 Den uppmärksammade rättegången mot fyra personer i Västmanland har avgjorts av Västmanlands tingsrätt. Karl Hedin och tre andra personer frias helt...

Naturvårdsverket föreslår: Kaliber 6,5x55 godkänns som klass 1 även med blyfri ammunition

Förbundsnyhet 2021-03-25 Under många år har Svenska Jägareförbundet arbetat för att den mycket vanliga klass 1 kalibern 6,5x55 ska anses vara klass 1 även med blyfri...

Fler tallar än granar levererades under 2020

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-04-09 När Skogsstyrelsen summerar statistiken för hur vilka trädslag som säljs uppvisas ett trendbrott. Nu levereras mer tall än gran. – Detta är mycket...

Jaktetik, lika viktigt vid skyddsjakt

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-04-05 Under våren genomförs skyddsjakt på bland annat fåglar som ställer till bekymmer för fiske och jordbruk. Skyddsjakt faller delvis under annan jurid...

Nya pepparpatronen ger bly en match

Skytte 2021-04-01 "OBS! DET HÄR ÄR ETT APRILSKÄMT!" Ny forskning* visar att en viss typ av pressad peppar nästan få...

Naturvårdsverket borde veta hut

Förbundsnyhet 2021-03-31 – Vi har kommit till en punkt när regeringen måste agera, annars riskerar den jaktliga folkrörelsen raseras, säger förbundsordf...

Sjukdomsövervakning av vilda djur 2020

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-03-29 SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) övervakar och...

Jägarskoleboxen en bra grund inför nya provet

Förbundsnyhet 2021-03-29 Sedan starten 1 mars har cirka 1300 digitala teoriprov ha...

Jägareförbundet ser allvarligt på hårdhänta polisingripanden

Förbundsnyhet 2021-03-24 Svenska Jägareförbundet reagerar med stor oro på rapporteringen om omotiverat bryska och till synes oproportionerliga metoder när polisen agerar mo...

Kurser i vår

Fältvilt 2021-03-24 Du kan boka din kurs på Studiefrämjandet här: Webinarium Fältvilt (studieframjandet.se) - Onsdagen den 31 Mars

Uttalande: Social forskning behövs i viltförvaltningen

Förbundsnyhet 2021-03-24 Det har i dagarna uppstått diskussioner kring ett forskningsprojekt som tilldelats medel från Viltvårdsfonden. Projektet heter ”Mot en jämställd oc...

Försäljning av vildsvinskött – verket lämnar förbättrat förslag

Förbundsnyhet 2021-03-24 Livsmedelsverkets förslag om småskalig försäljning av vildsvinkött blir bättre och bättre. När verket i mitten av mars skickade sitt slutliga försl...

Jaktlagets Verktygslåda– för bättre kvalité i älgstammen

Förbundsnyhet 2021-03-24 Nu kan ditt jaktlag eller älgskötselområde på ett enkelt och lättillgängligt sätt höja er kunskap om älgförvaltning. Jägareförbundet har för detta...

 
Ladda in Fler