Opinion - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

För jaktens och medlemmarnas bästa

Opinion 2019-05-29 FÖRBUNDSLEDARE. Svenska Jägareförbundet har påbörjat en viktig resa i Jakten på framtiden 2024. När vi möts vid årsstämman på...

Reformivern skakar väggarna i högborgen

Opinion 2019-05-27 LÄNSORDFÖRANDEN. Svenska Jägareförbundet kommer från en folkrörelse med fast förankring i den svenska myllan. Intresset för...

Vad kan vi göra för fältviltet?

Opinion 2019-04-29 LÄNSORDFÖRANDEN. I en tid när det kan kännas som att det enda som räknas är klövviltet och de stora rovdjuren, så undrar man va...

Klimatsmart och gott – året om

Opinion 2019-04-25 FÖRBUNDSLEDARE. Högt upp, både på Svenska Jägareförbundets och samhällets dagordning, står en väl fungerande vildsvinsförvaltni...

Jägareförbundet: ”Lura inte landsbygden om vargen igen!”

Opinion 2019-04-13 Naturvårdsverket har gett naturvetare mandat att inte bara tolka EU-juridiken, de har dessutom fått möjlighet att bestämma...

Vi måste ta oss tid till ideellt engagemang

Opinion 2019-04-09 LÄNSORDFÖRANDEN. Jag besökte nyligen mitt åttonde kretsårsmöte för den här säsongen. Att träffa medlemmarna är bland det...

Stärk och utveckla delegationerna

Opinion 2019-04-08 FÖRBUNDSLEDARE. Svenska Jägareförbundet vill vara tydligt med att vi ser viltförvaltningsdelegationerna som en vital del av...

Vårda framgångsrik lokal viltförvaltning

Opinion 2019-04-05 LÄNSORDFÖRANDEN. Ska närhetsprincipen när det gäller jakt- och viltförvaltning överges? Onda aningar infinner sig genast när...

Ett dråpslag mot den svenska älgstammen

Opinion 2019-01-25 FÖRBUNDSLEDARE. Både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen driver frågan att älgen ska förvaltas nationellt av tjänstemän, och in...

Viltet är en resurs – inte skadedjur

Opinion 2018-12-27 LÄNSORDFÖRANDEN. Den senaste tiden har vilt framställts som skadedjur, älgarna äter upp skogen, vildsvinen förstör åkrar....

Demokrati i obalans

Opinion 2018-12-27 FÖRBUNDSLEDARE. Otroligt mycket arbete läggs på att kullkasta och försvåra genomförandet av beslut, såväl politiska som...

Världens bästa jaktlagstiftning?

Opinion 2018-11-26 LÄNSORDFÖRANDEN. En långtgående frihet under stort eget ansvar. I det lägger vi in möjligheten att jaga ett stort antal däggdju...

Vi måste förvalta viltstammarna lokalt

Opinion 2018-10-29 LÄNSORDFÖRANDEN. Hur kan en organisation – LRF – som företräder företagare verksamma över hela Sverige, vilja hantera...

En resa tillsammans - för jaktens bästa

Opinion 2018-10-26 På samma sätt som vi i Jägareförbundet kraftsamlar och samverkar när vi vill förbättra jakten i Sverige, lika viktigt är det at...

Gävleborgs första älgråd – äntligen!

Opinion 2018-10-01 LÄNSORDFÖRANDEN. Efter att den nya älgförvaltingen trädde i kraft 2012 kände sig flera jaktvårdskretsar vingklippta vad gäller...

Medlemmarna i fokus

Opinion 2018-09-26 FÖRBUNDSLEDARE. Jägareförbundet och dess medlemmar har i decennier visat vägen till en viltförvaltning i världsklass, men det...

Vi behöver visa vad vi jägare faktiskt gör

Opinion 2018-09-10 LÄNSORDFÖRANDEN. Fler och fler växer upp i städer utan någon naturlig koppling till skog och mark, vilda djur och fåglar. Ju...

Aktivisterna sätter sig över demokratin

Opinion 2018-09-04 FÖRBUNDSLEDARE. Under Almedalsveckan fick vi flera positiva besked, bland annat om fleråriga beslut för jakt- och viltvårdsuppd...

Jägareförbundet försvarar bågjakten - med fakta

Opinion 2018-08-27 Svenska Jägareförbundet anser att principerna bakom jaktbeslut ska vara faktabaserade. Därför är det viktigt att kämpa för...

- Lösningarna för vargförvaltningen måste hittas lokalt och nationellt, inte i Bryssel

Opinion 2018-07-03 Det är dags för miljökommissionär Karmenu Vella att hålla sina ord, som han nyligen uttalade i Europaparlamentet. Han uttryckte...

Vet våra medlemmar vad vi håller på med?

Opinion 2018-06-24 LÄNSORDFÖRANDEN. I stora drag vet nog de flesta svaret på frågan i rubriken, men hur vi arbetar med olika frågor är det sämre...

Tondövheten är total

Opinion 2018-06-22 FÖRBUNDSLEDARE. Att dra tillbaka delegationsrätten från länsstyrelserna gällande licensjakt på varg är ett dråpslag och direkt...

Diskutera frågan om fodertillgång

Opinion 2018-05-02 LÄNSORDFÖRANDES. Ska det skjutas fler älgar eller ska det skapas mer foder som tål en högre älgtäthet? Det är min uppfattning a...

Valår med förväntan

Opinion 2018-04-27 FÖRBUNDSLEDARE. Svenska Jägareförbundets uppdrag är att företräda sina medlemmars jaktpolitiska intressen på bästa sätt. Därför...

Jägareförbundet: - Stödutfodring behövs

Opinion 2018-04-10 Jägarna har fått stor uppskattning för sina insatser med stödutfodring av främst älg och rådjur under denna hårda vinter med...

JO Pettersson till minne

Opinion 2018-04-06 MINNESORD. JO Pettersson var jaktledare på sin jägmästarkurs 1956–1960 och jag på min 1958–1962. Ordningen på ”Skogis” var att...

På upploppet mot framtiden

Opinion 2018-04-02 FÖRBUNDSLEDARE. Vi jobbar för välmående viltstammar i balans och arbetar enträget med etik och acceptans. Tillsammans levererar...

Krav på ensamrätt omöjliggör dialog

Opinion 2018-01-29 Girjasmålet handlar om så mycket mer än rätten till jakt och fiske i ett begränsat område. Svenska Samernas Riksförbund, SSR,...

Politikernas påverkan på jakten är avgörande

Opinion 2018-01-26 FÖRBUNDSLEDARE. Årsskifte är ofta tid för reflektion och summering. Som generalsekreterare för Svenska Jägareförbundet är det...

Allt färre vågar släppa sin jakthund

Opinion 2017-12-27 LÄNSORDFÖRANDES. Jag har fått min hund vargangripen och skadad för andra gången. Det gick efter omständigheterna ganska bra den...

Vargförvaltning i ständig otakt

Opinion 2017-12-22 FÖRBUNDSLEDARE. Trots riksdagens beslut 2013 om att vargstammen ska minska där den är som tätast har motsatsen tillåtits ske....

Se över reglerna för rovdjursinventeringen

Opinion 2017-11-29 LÄNSORDFÖRANDES. Efter omfattande lodjursangrepp i vårt område, Södra Älvsborg och efterföljande licensjakt på lodjur våren 201...

Vi ska ha en stark, egen och trovärdig position

Opinion 2017-11-29 FÖRBUNDSLEDARE. Det är viktigt att ha en stark och trovärdig egen position. Vi blir då tydliga, vi känner igen oss som medlemma...

Förbundet står på jaktens och viltvårdens sida

Opinion 2017-11-10 Svenska staten och Girjas sameby tvistar om vem som äger jakt- och fiskerättigheterna inom Girjas sameby på statens mark ovan...

Regeringen måste nu gripa in i vargfrågan

Opinion 2017-10-30 LÄNSORDFÖRANDES. Den 28 september fick vi beskedet. Alla vi länsordförande i region Mitt hade samlats för ett rådslag inför...

Det är nyttigt att fråga sig varför vi får jaga

Opinion 2017-10-27 FÖRBUNDSLEDARE. Att svara på varför vi jagar är en sak, men det är också nyttigt att fråga sig varför vi får jaga. Sverige har ...

Jägareförbundets mening

Läs mer här

Ledare

 • För jaktens och medlemmarnas bästa

  FÖRBUNDSLEDARE. Svenska Jägareförbundet har påbörjat en viktig resa i Jakten på framtiden 2024. När vi möts vid årsstämman på Öster Malma 1–2 juni...

  Datum: 2019-05-29 09:26

Läs mer här

Länsordföranden

 • Reformivern skakar väggarna i högborgen

  LÄNSORDFÖRANDEN. Svenska Jägareförbundet kommer från en folkrörelse med fast förankring i den svenska myllan. Intresset för viltet, jakten och...

  Datum: 2019-05-27 10:00

Läs mer här
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut