Svenska Jägareförbundet

Meny

LRF vill ge bort äganderätten till staten

Opinion 2023-09-27 Palle Borgström och LRF vill att vildsvinsstammen ska minskas med 90 procent. Detta framförs i en debattartikel på Aftonbladet...

Påverkan på rätt plats

Opinion 2023-09-26 FÖRBUNDSLEDARE. Det är viktigt att vi jägare påverkar besluten på rätt plats. Jägareförbundet har därför, som enda europeiska...

Jägare hamnar i kläm – okunskap bland poliser?

Opinion 2023-09-04 FÖRBUNDSLEDARE. En gängrelaterad våldsvåg sveper över Sverige. Det är därför inte konstigt att poliser agerar resolut vid larm ...

"Licensjakten viktig för att bevara björnen i Sverige"

Opinion 2023-08-28 REPLIK. Stora rovdjur väcker känslor oavsett man anser att stammarna måste begränsas eller ska tillåtas växa fritt. De stora...

Ketchupeffekt i sydsvensk vargtillväxt

Opinion 2023-07-26 Tillväxtområdet för vargstammen finns nu i södra Sverige – och Naturvårdsverket har korrekt beslutat att licensjakt ska...

Saklighet eller hat och hot?

Opinion 2023-05-30 Ytterst få svenskar är emot jakt, men det är ofta ytterligheterna som hörs mest. När jaktmotståndarna under våren mobiliserade...

Därför är det rätt att stoppa blyförbudet

Opinion 2023-05-02 Om EU förbjuder bly i kulammunition leder det till att inga världscuptävlingar, världsmästerskap eller olympiska mästerskap kan...

Pressad nationalsymbol

Opinion 2023-04-25 FÖRBUNDSLEDARE. Som nationalsymbol är älgen ohotad – men i vår natur är läget ett annat. Avskjutningsstatistik och observatione...

Jägareförbundet flyttar fram sina positioner

Opinion 2022-12-23 Inför stundande högtider kan man reflektera över år som snart är slut – 2022 har varit ett bra år för Jägareförbundet och...

Diskutabelt värde av offentlig upphandling

Opinion 2022-12-19 Det upphandlingssystem som i januari 2021 ersatte Jägareförbundets allmänna uppdrag ska utvärderas av Naturvårdsverket. Det fin...

EU ska lyssna på jägarna

Opinion 2022-10-31 FÖRBUNDSLEDARE. EU verkar i dag snarare vara mer fokuserat på att hitta brister och begränsa jakten än att uppskatta dess värde...

Styrka och framgång genom samverkan

Opinion 2022-09-27 FÖRBUNDSLEDARE. Jägareförbundet strävar efter samarbete och att lyfta jägarnas intressen tillsammans med andra organisationer o...

Det viktiga riksdagsvalet

Opinion 2022-08-29 FÖRBUNDSLEDARE. Den 11 september är det val. Den tillträdande regeringen har många viktiga jaktpolitiska frågor att hantera och...

Vilka djur är egentligen välkomna i naturen?

Opinion 2022-07-25 FÖRBUNDSLEDARE. Flera särintressen har på senare tid presenterat rapporter som lägger skulden för allt elände på viltet och...

Laget går före jaget

Opinion 2022-07-06 FÖRBUNDSLEDARE. Min roll är inte att ena förbundet. Det är ett gemensamt ansvar, men tillsammans med personalen ska jag på alla...

På fjället finns plats för alla

Opinion 2022-05-25 FÖRBUNDSLEDARE. Direktiven till Renmarkskommitténs utredning är vinklade för att ge renskötselföretag ett avgörande inflytande...

Lokal förvaltning – viktig princip som ska värnas

Opinion 2022-04-26 FÖRBUNDSLEDARE. Viltförvaltning bygger på lokalt engagemang och kunskap – i samverkan med markägare och andra intressenter. Den...

Miljödepartementet måste befrias från vargen

Opinion 2022-04-05 FÖRBUNDSLEDARE. Vargfrågan är politiskt het, vilket är bra under valåret 2022. Våra folkvalda, av alla politiska kulörer, behöv...

Regeringen måste våga att stå upp för Sverige

Opinion 2022-01-27 DEBATT. 1992 fanns 17 vargar i Sverige. Få länder i Västeuropa hade någon varg alls. Att vargen – som knappt fanns – skulle ha...

När politiken viker flyttar aktivisterna in

Opinion 2022-01-25 Statliga tjänstemän i Jämtland och Stockholm eller byråkrater i Bryssel – problemen är likartade: De politiska besluten och...

Ett hån mot dem som drabbas av vargen

Opinion 2021-12-23 FÖRBUNDSORDFÖRANDE. Jägareförbundets budskap till beslutsfattare på alla nivåer, från riksdagsledamöter till ansvarig myndighet...

Viltet och etiken utmanas

Opinion 2021-11-26 FÖRBUNDSLEDARE. Sveriges viltstammar ska vara i balans med samhällets krav och behov. Men jägarna kan inte stillatigande...

Avgörande omtag i vargförvaltningen

Opinion 2021-09-27 FÖRBUNDSLEDARE. Bristen på vargförvaltning i Sverige har länge varit alarmerande. Nu närmar vi oss oroväckande snabbt en punkt...

Biologiska fakta och politisk kohandel

Opinion 2021-09-02 FÖRBUNDSLEDARE. Jag kan inte vara nöjd med att vissa jakttider blir föremål för politisk kohandel. Frågan om jakttiden på ripa...

Vårbockjakt – jägare eller ”bössebärare”

Opinion 2021-08-02 LÄNSORDFÖRANDEN. I jägarskolan lär vi oss att jaktens påverkan på bestånden av småvilt är liten, men genom predatorjakt och...

Gott nytt jaktår – en nystart på flera sätt

Opinion 2021-07-31 FÖRBUNDSLEDARE. Det tar ibland orimligt lång tid innan vårt arbete ger resultat, men trägen vinner. Ett tydligt tecken på det ä...

Reflektioner från en sörmländsk stubbe

Opinion 2021-07-06 LÄNSORDFÖRANDEN. För ett och halvt år sedan skulle vi i samband med länsstämman fira 125 år med Jägareförbundet Sörmland. Men...

Dags att hela och ena Jägareförbundet

Opinion 2021-06-29 FÖRBUNDSLEDARE. Svenska Jägareförbundets årsstämma blev turbulent och slitningarna inom förbundet är uppenbara. Vi står inför...

Ofta glömd – alltid viktig

Opinion 2021-05-27 FÖRBUNDSLEDARE. När våra motståndare är aktiva behövs motvikter som tydligt står upp för jakten och jägarna. Vi måste finnas på...

Slå vakt om folkrörelsens bidrag till samhällsbygget

Opinion 2021-04-30 ”Den svenska modellen” är ord som får tankarna att landa i en nostalgisk ursvensk konstruktion som skapat goda förutsättningar...

Den svåra konsten att ersätta en chef

Opinion 2021-04-29 LÄNSORDFÖRANDEN. Att ersätta en chef är sällan en enkel uppgift. Att ha en grupp som hjälper till i detta arbete är underbart,...

Många hot mot jakten, jägarna och viltvården

Opinion 2021-04-28 FÖRBUNDSLEDARE. Jakten och jägarna befinner sig under press från flera håll, med olika bakomliggande motiv. Myndigheter vill...

Vår kraftkälla är vårt engagemang

Opinion 2021-03-30 FÖRBUNDSLEDARE. Jägareförbundet ska bromsa allt vi kan när det är fel, vi ska gasa på när det är rätt och vi ska samarbeta när...

Låt småviltsjakten få ta en tydligare plats

Opinion 2021-01-26 LÄNSORDFÖRANDEN. Vilken plats har småviltsjakten framöver? Den hamnar lätt i skymundan när stora tassar och klövar upptar allt...

En vargförvaltning som har totalhavererat

Opinion 2021-01-25 FÖRBUNDSLEDARE. Tilldelningen på 24 vargar var för liten. Inte ens när Jägareförbundet beslår ansvarig myndighet med fel i...

Det finns ljus i skuggan av pandemin

Opinion 2020-12-28 FÖRBUNDSLEDARE. När vi nu har blott en handfull dagar kvar av år 2020 finns det goda skäl att både titta i backspegeln och span...

Jägareförbundets mening

Läs mer här

Ledare

  • Påverkan på rätt plats

    FÖRBUNDSLEDARE. Det är viktigt att vi jägare påverkar besluten på rätt plats. Jägareförbundet har därför, som enda europeiska jägarorganisation,...

    Datum: 2023-09-26 14:23

Läs mer här

Länsordföranden

Läs mer här
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut