Svenska Jägareförbundet

Meny

Kartans färger

green_40.jpg yellow_40.jpg red_40.jpg

Kartans färger beskriver översiktligt vilken grad av uppmärksamhet som aktuell förvaltningssituation kräver på grund av till exempel populationsförändringar, skador på gröda, vädersituationen eller andra omständigheter.

Län med grå fält har för liten stam för att ge översiktlig status.