Svenska Jägareförbundet

Meny

Vildsvinsbarometern

Här berättar vi hur vildsvinssituationen ser ut i olika delar av landet

Kartans färger

Kartans färger beskriver översiktligt vilken grad av uppmärksamhet som aktuell förvaltningssituation kräver på grund av till exempel populationsförändringar, skador på gröda, vädersituationen eller andra omständigheter.

Län med grå fält har för liten stam för att ge översiktlig status.