Vildsvinsbarometern - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Vildsvinsbarometern

Vildsvin gylta

Foto: Thomas Olsson

Vildsvinsstammen i Sverige varierar. Antalet djur förändras, liksom frekvensen skador på bland annat gröda och antalet olyckor i trafiken. Vildsvinsbarometern visar kontinuerligt länsvis vildsvinens påverkan utifrån dessa faktorer.

Viltolyckor för vildsvin - hela landet

Urval för tabell

Län

År

Månad Antal

Källa: Nationella Viltolycksrådet, www.viltolycka.se

     

Kartans färger beskriver översiktligt vilken grad av uppmärksamhet som aktuell förvaltningssituation kräver på grund av till exempel populationsförändringar, skador på gröda, vädersituationen eller andra omständigheter.
Län med grå fält har för liten stam för att ge översiktlig status.

Kartans färger:

red
Stor uppmärksamhet
yellow
Måttlig uppmärksamhet
green
Normal uppmärksamhet

Agusa - träning/testhägn

Artpresentation - Vildsvin

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut