bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kontakt och rapportering

Om du vill delta med din kamera kontaktar Du antingen Jägareförbundet eller länsstyrelsens personal. Vi hjälper dig med tips och trix. Du behöver inte informera i förväg, men för att effektivisera inventeringen är det bra om vi kan sprida kamerorna så effektivt som möjligt.

Om du själv inte har någon viltkamera men vet om att det går en familjegrupp hos dig kan du även kontakta länsstyrelsen så kan de sätta upp en kamera i området vid behov. 

För att rapportera dina bilder kan du kontakta länsstyrelsen direkt eller rapportera direkt in via skandobs: https://www.skandobs.se/

Du kan även kontakta Svenska Jägareförbundets personal i Dalarna så kan de hjälpa dig vidare.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-11-25 2020-11-25