bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Foto: Allan Wallberg / Mostphotos

Till älgjägaren i Gävleborgs län

Idag var det dags för den premiär som för många jägare i Gävleborg är startskottet för höstens jakter – älgjakten

2023-09-01

Det har nog inte undgått någon jägare att vi har en sviktande älgstam både till numerär och kvalité och Jägareförbundet Gävleborg vet att det på några håll i länet inte kommer att jagas någon älg i år. Med det sagt finns det ändå många som kommer att knata ut i skogen för att hålla liv i den långa älgjaktstraditionen.


Länsföreningen arbetar aktivt med frågan om att ha en långsiktigt hållbar älgjakt, men vi behöver varje enskild jägare med oss för att vi ska kunna vända den trend som nu råder. Vi vill att vi ska ha en älgstam av god kvalitet och i en nivå som kan ligga till grund för en meningsfull jakt, vilket vi på många håll inte har i dag.


Vi jägare i Gävleborg behöver hjälpas åt med att höja medelåldern på vuxna djur och därigenom vikterna på kalv, detta för att höja totala kvaliteten på stammen. Med en älgstam bestående av äldre djur, både hondjur och handjur, kommer vi få kalvar med bättre förutsättningar in i livet.
Enklaste hjälpmedlet för att höja medelåldern på vuxna? Gå in på länken här - Älgjakt.
Bifogat längst ner hittar ni en länk till rekommendationer för hur ni kan säkerställa att ni inte skjuter för många vuxna djur utan istället stärker kvaliteten på älgstammen. Ska vi nå framåt i förvaltningen så måste vi gemensamt visa att vi jägare vet vad vi sysslar med. Kalvar föder inte kalvar, det gör de redan vuxna individerna. Genom att fälla en kalv innan man fäller en vuxen säkerställer vi att vi inte överbeskattar den vuxna och produktiva delen av stammen, på så vis skapar vi en långsiktighet i älgförvaltningen.

Länsföreningen Gävleborg önskar er alla en trevlig och olycksfri jakt.

Några viktiga fakta att tänka på:
• Om du skjuter en kalv innan vuxen är risken att överbeskatta älgstammen mindre, dessutom sparar du de kapitala djuren som kan ge oss en meningsfull älgjakt kommande år.
• Med varg och björnpredation måste vi ha vuxna reproducerande djur, annars får vi ingen tillväxt och således ingen jakt.
• En älgko är ofta 3 år och minst 150 kg innan hon har sin första kalv. En äldre och tung ko är mer reproduktiv än en ung, dessutom får hon tyngre kalvar.
• Har en ko haft två kalvar år 1 så kan det vara så att hon inte får någon kalv alls år 2. Det är mycket ovanligt med ”Gallkor”.
• Älgkon är brunstig under 24 timmar, finns det dåligt med stora tjurar så brunstar kon om efter 3 veckor. Kalvar som föds som ett resultat av ombrunst kommer födas för sent på våren och få sämre näring i mjölken, på så vis blir de mindre och får sämre förutsättningar livet ut.

Tillbaka till överblick