bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Gry Thunes/Mostphotos

På fredag startar lojakten

Den första mars startar årets licensjakt på lodjur i Gävleborg. Jakten pågår till den 30 mars eller till dess att den avlyses.

2024-02-26

Totalt får 30 lodjur fällas inom länet.

Det är viktigt att du som jägare registrerar dig i Naturvårdsverkets jägarregister om du tänkt jaga lo: https://jagarregistret.naturvardsverket.se/

Du som jagar är skyldig att minst en gång i timmen informera dig om återstående tilldelning på telefonnummer: 010-225 11 99, du kan utöver detta också registrera dig för länsstyrelsens SMS-tjänst (se mer i här).

Fällt eller påskjutet lo ska rapporteras till länsstyrelsen omgående men senast en timme efter det att djuret fällts eller påskjutits via telefonnummer 010-225 11 99.

Länsstyrelsen meddelar då när och var besiktning av djuret ska ske.

 

Återstående tilldelning redovisas på 010-225 11 99.

Här hittar du licensjaktsbeslutet, läs igenom det inför jakten: Licensjakt Lodjur 2024

 

Tillbaka till överblick