Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet lägger allt mer tid och energi på att bevaka och påverka EU, eftersom överstatlig lagstiftning påverkar jakten mer och mer. Foto/Montage: Mostphotos

EU-valet närmar sig

Söndag den 9 juni är det dags för EU-val. Eftersom EU växer och påverkar allt mer av den svenska vardagen är det viktigt att rösta.
– Svenska Jägareförbundet lägger allt mer tid och energi på att bevaka och påverka EU, eftersom överstatlig lagstiftning påverkar jakten mer och mer. Därför är EU-valet viktigt, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

2024-05-08

Den europeiska jägarfederationen FACE spelar en central roll i att samordna jägarorganisationernas påverkan gentemot EU, så även när det kommer till arbetet med EU-valet

Organisationen har en lång rad med specifika frågor som behöver hanteras, men man har valt att fokusera på fem övergripande punkter inför valet. Ett valmanifest.

Tanken är att alla ledamöter i EU-parlamentet ska känna till och acceptera dessa principer.

  1. Lagstiftning och beslut som påverkar jakten ska vara rättvisa, enkla att förstå och lätta att implementera, samtidig som de respekterar principerna om subsidiaritet (dvs. att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt) och proportionalitet (dvs. att beslut inte går längre än nödvändigt för att nå EU-fördragens mål).
  2. Implementeringen av EU:s naturvårdsdirektiv ska vara flexibel och anpassad till hållbart nyttjande och med hänsyn till landsbygdens intressen. (Naturvårdsdirektiven reglerar bland annat arter inom EU som åtnjuter strikt skydd, ex vargen och skarven. Direktiven har även regler för skyddade områden – de så kallade Natura 2000-områdena).
  3. Europas kulturarv ska respekteras, vilket är en viktig del av ett vitalt Europa som berikar livet hos innevånarna i de olika medlemsstaterna.
  4. Erkännande av jaktens viktiga roll i miljöarbetet och bevarandet av arter.
  5. Säkerställa att EU-parlamentets Intergrupp för Biologisk mångfald, Jakt och Landsbygd finns kvar under nästa mandatperiod.

– Jag uppmanar alla medlemmar att sätta er in i de olika partiernas program, att diskutera jakt och EU-frågor med de politiska partiernas företrädare på alla nivåer samt att rösta i valet. Vi svenskar måste förstå att de viktigaste slagen om jaktens framtid kommer ske i Bryssel. Därför behöver vårt arbete mot EU bli ännu bättre och starkare, säger Peter Eriksson.

Tillbaka till överblick