bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Tommy Svensson / Mostphotos

Utbildning i slagfälla bäver

Kursen innebär att deltagaren har möjlighet att få använda slagfälla för bäver. För att få använda fällan krävs det för varje tillfälle och plats alltid tillstånd från länsstyrelsen. I Naturvårdsverkets bestämmelser sägs att fällan endast får användas när stor skada uppstått. Syftet med utbildningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ges behörighet (efter godkänt avlagt prov) att få använda slagfälla för bäver.

2024-02-09

Tillbaka till överblick