Skrivelse till Länsstyrelsen i Västra Götaland - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Skaraborg

Skrivelse till Länsstyrelsen i Västra Götaland

Jägareförbundet i Västra Götaland Väst, Södra Älvsborg och Skaraborg vill med denna skrivelse vädja till Länsstyrelsen i Västra Götaland att omvärdera sitt beslut om att inte tilldela 49 områden möjligheten att jaga älg under 2019/2020.

2019-10-06

Länsstyrelsen I Västra Götaland meddelade den 9 september att 49 jaktområden inom Västra Götalands län inte tilldelas någon älg till älgjakten 2019/2020, detta med anledning av utebliven slutrapportering föregående jaktår. Jägareförbundet anser att beslutet drabbar tredje part och därmed inte kan anses skäligt.  

Jägareförbundet Västra Götaland Väst, Södra Älvsborg och Skaraborg anser principiellt inte att Länsstyrelsen har gjort fel i sitt handlande då rådande lagstiftning är tydlig gällande återrapportering av fälld älg. Vi finner det ändå oacceptabelt att tredje part drabbas av beslutet och önskar därför att Länsstyrelsen omprövar sitt beslut. Enligt fattat beslut berörs flera större sammanhållna jaktområden, där jägare jagar gemensamt. I dessa områden har de administrativa bördorna fördelats till enskilda personer eller styrelse, vilket inkluderar inrapportering av fälld älg. Enskilda personer bär ansvar för den uteblivna rapporteringen och av den anledningen anser Jägareförbundet att proportion mellan handling och konsekvens är orimligt stor sett till den enskilda jägaren/markägaren. Vi anser att Länsstyrelsen bör beakta att enskilda individer kan göra misstag, drabbas av förhinder eller av annan orsak inte kunna fullfölja sitt uppdrag, en enskild persons försumlighet kan inte tillåtas drabba flera hundra oskyldiga jägare.

Nu rådande beslut orsakar stora konsekvenser för de drabbade både ekonomiskt och känslomässigt. En utebliven älgjakt innebär inte bara en bruten jakttradition utan också en utebliven inkomst i form av älgkött, arrendeavgifter m.m. Utöver detta förhindras möjligheten att förebygga betesskador i skogsbruket och att i området hålla älgstammen inom en rimlig nivå med hänsyn till viltolyckor.

Svenska Jägareförbundet vill med denna skrivelse vädja till Länsstyrelsen i Västra Götaland att ompröva sitt beslut med hänsyn till ovan angivna skäl.

 

För Svenska Jägareförbundet i Västra Götaland

Magnus Kelldén, Ordförande Jägareförbundet Södra Älvsborg

Göte Johansson, Ordförande Jägareförbundet Västra Götaland väst

Kurt Andersson, Ordförande Jägareförbundet Skaraborg

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick