Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Allt fler kvinnor jagar i Sverige. Av dem som tar jägarexamen idag är var fjärde kvinna. Foto: Madeleine Lewander

Allt fler kvinnor jagar

Jakten i Sverige är fantastisk, vilket också allt fler kvinnor upptäcker. Av dem som tar jägarexamen idag är var fjärde kvinna.
- Ja, vi ser ett ökande intresse från kvinnor och så har det varit i flera år, säger Josefina Höglin, nationell samordnare för Jägareförbundets nätverk för kvinnliga jägare, JAQT.

Det verkar som att många kvinnor lockas in i jakten via hunden. Och när fler börjar jaga och deltar i aktiviteter lockar de också med sig andra kvinnor. Foto: Privat

2024-03-08

- Vi har ingen vetenskaplig undersökning att gå efter men det verkar som att många lockas in i jakten via hunden. Och när fler börjar jaga och deltar i aktiviteter lockar de också med sig andra kvinnor. Det blir som ringar på vattnet.
JAQT är ett nätverk för alla kvinnor i Svenska Jägareförbundet.
Nätverket bygger på JAQT-verksamhet i länsförening eller jaktvårdskrets. Tillsammans formar alla län det nationella nätverket. Det första JAQT-nätverket bildades i Kronobergs län 1996. Därefter har många fler nätverk startats, ibland på kretsnivå, ibland på länsnivå.
Idag finns aktiva JAQT-nätverk i nästan alla län.

Sedan JAQT startade har antalet kvinnliga medlemmar i Svenska Jägareförbundet ökat för varje år. Den 31 december 2023 var antalet kvinnor 10,4 procent av det totala antalet medlemmar. Det kan jämföras med andelen kvinnor för 20 år sedan som då, 2003, var 5,1 procent.

Och man har trevligt under aktiviteterna.
- Våra erfarenheter är att alla upplever bra stämning i JAQTs alla arrangemang. Deltagarna får kontakter i länen. Man hjälps åt och försöker lösa saker tillsammans utan prestige.

- Så länge antalet kvinnor i medlemskåren bara är tio procent så fyller JAQT en mycket viktig funktion. Det är ett viktigt verktyg för att nå ut till fler kvinnor och öka antalet kvinnliga jägare. De ideella krafterna inom JAQT-nätverket gör ett fantastiskt jobb, menar Josefina Höglin.

Här får du veta mer om JAQT

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tillbaka till överblick