Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Våtmarker har alltid betytt mycket för jägarna som också bidragit stort till att skapa nytt liv och biologisk mångfald via tusentals anlagda viltvatten genom åren. Foto knipa hane: Niklas Liljebäck

Därför gynnas våtmarkerna av Jägareförbundet

Våtmarker har alltid betytt mycket för jägarna som också bidragit stort till att skapa nytt liv och biologisk mångfald via tusentals anlagda viltvatten genom åren. Den 2 februari firas varje år Internationella våtmarksdagen för att uppmärksamma våtmarker. I år kan du också delta på ett webbinarium för att följa förra årets våtmarksarbete.

2024-02-02

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond (”Våtmarksfonden”) bildades 1995 genom ett samarbete mellan Svenska Jägareförbundet och Sveriges Ornitologiska Förening. Sedan många år är Lantbrukarnas Riksförbund – och tidigare även Världsnaturfonden – stödjande partner till fonden.
Våtmarksfondens mål är att stödja åtgärder för att bevara, skapa och sköta våtmarker med särskilt värde för fågellivet. H.M. Konungen är Våtmarksfondens höge beskyddare.

Webbinariet anordnas av Naturvårdsverket den 2 februari, startar kl 10 och kommer att presentera resultat och lärdomar från våtmarksarbetet 2023. Bland annat presenterar  SMHI och Sveriges geologiska undersökning (SGU) nya kunskaper.

För att delta, läs mer här. Ingen föranmälan krävs.


Hur många anlagda våtmarker finns det i Sverige?
Det går lätt att se i den här appen.

Ett stort antal våtmarker har skapats och återskapats genom åren genom gott samarbete mellan myndigheter, markägare, förvaltare av skog- och jordbruksmark och ideella intresseorganisationer där Svenska Jägareförbundet ingår.

Så grattis alla våtmarker och biologisk mångfald denna dag. Vi är många som jobbar för er.

Tillbaka till överblick