Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Jägareförbundet har fått beviljat verksamhetsbidrag på 5,2 miljoner kr. Bland annat för ett nytt projekt för att ta fram en skarvjaktutbildning. Foto skarvkoloni: Mostphotos

Förbundet fick 5,2 miljoner i projektpengar

Under förvintern ansökte Svenska Jägareförbundet om verksamhetsbidrag på 5,2 miljoner kronor. Pengarna ska användas till fyra olika projekt och kommer från Viltvårdsfonden. Under fredagen fick förbundet information om att ansökningarna hade beviljats.
– Ett mycket positivt besked, som gör att vi kan fortsätta att utveckla viltförvaltningen inom fyra specifika områden, säger Åke Granström, tillförordnad generalsekreterare.

2024-01-19

Projekten rör fortsatt utveckling av Viltbild och viltövervakningen, fortsatt utveckling av Projekt Gåsjakt, fortsatt finansiering av Vinginsamlingen, samt ett nytt projekt för att ta fram en Skarvjaktutbildning.
– Genom dessa verksamhetsbidrag – som är ettåriga – kan vi genomföra viktig utveckling av viltförvaltningen inom dessa områden. Utan bidragspengarna hade vi inte haft ekonomiska möjligheter att genomföra detta, säger Åke Granström.
Projekten kommer att rivstarta.
– Allt arbete som vi ska utföra – många gånger med inköpt kompetens – ska utföras under 2024 och avrapporteras i början av 2025. Så det är viktigt att projekten är välplanerade och håller tidplanen.
– Förra året fick vi också verksamhetsbidrag. Så vi har både rutiner och kompetens för att hantera detta, säger Åke Granström.

Tillbaka till överblick