Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Dirk Rueter/Mostphotos

Jägarna i Ripelången har inte gjort något fel

Länsstyrelsen i Västra Götaland menar att jägarna i Ripelångsreviret med avsikt har skjutit fel vargar.
– Detta är helt fel. Beslutet är tydligt med vad som får fällas. Det är sex vargar oavsett kön och ålder, så länge det sker inom utpekat område. Så det finns inget fel begånget, säger Magnus Kelldén, länsordförande i Jägareförbundet Södra Älvsborg.

2024-01-04

Länsstyrelsen misstänker att två vargar som fällts i Ripelångsreviret inte tillhör reviret. Och att jägarna avsiktligt har fällt dessa. Att de känt till vargarna, men inte rapporterat kännedom om dessa.
– Jaktledningen har följt beslutet till punkt och pricka. Det finns inget fel begånget. Jag är mycket förvånad att länsstyrelsen – utan att ta kontakt med jaktledningen som bestämmer och planerar jakten – beskyller oss för att medvetet obstruera mot syftet med beslutet.

Vargjakten utgår från spårobservationer inom det utpekade jaktområdet. Det är således omöjligt utifrån enskilda spår att avgöra vilka vargar som rört sig på platsen.
– Länsstyrelsen har ett svårt jobb att peka ut revirets gränser. För det finns alltid en risk att angränsande revir kan gå in i området. Därför är jaktområdets gränser viktiga. Det är dessa som avgör att rätt vargar fälls. Och det är länsstyrelsen som bestämmer områdets gränser, inte jägarna.

Kelldén menar att syftet med jakten är att tömma Ripelångsreviret. Och att en eventuell felskjutning äventyrar syftet med jakten.
– Under vargjakter kan man inte undanröja alla risker för felskjutningar. Ibland fälls fel djur, för ingen kan avgöra från vilket revir en viss varg kommer. Så har det kanske skett denna gång, men det är inget fel som har begåtts med avsikt. All jakt har i stället skett i enlighet med beslutet, säger Magnus Kelldén.
Han beklagar att länsstyrelsen går ut och spekulerar, vilket skapat upprördhet hos jägarna.
– Vi vill ha en bra dialog med länsstyrelsen även i framtiden. Om man hör eller misstänker något bör man ta samtal med jaktledningen – inte spekulera i media. Det kan i värsta fall leda till satt samarbetet och tilltron till länsstyrelsens arbete blir sämre. Så vill vi inte ha det, säger Magnus Kelldén.

 

Tillbaka till överblick