Länsstämma - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Skaraborg

Länsstämma

2020-05-06

Jägareförbundet Skaraborgs länsstämma kommer att hållas tisdagen den 26 maj plats Bosgården Broddetorp kl. 19.00

På grund av de restriktioner som Folkhälsomyndigheten utfärdat om max. antal vid sammankomster kan vi inte ha länsstämman med alla delegater närvarande.

Styrelsen har därför beslutat att vi håller stämman på Bosgården där vi får hjälp att ordna så vi sitter med anbefallt avstånd.

Från varje krets får en stämmodeltagare komma och representera kretsen och denne får de antal röster vid stämman som kretsens antal ombud.

Eftersom detta förfarande inte är beskrivit i stadgarna har alla kretsar bekräftat och godkänt detta förfarande

 

Alla ordinarie ombud kommer att få stämmohandlingar per mail. Utskrivna stämmohandlingar kommer att finnas på plats

 

För styrelsen i Jägareförbundet Skaraborg

Kurt Andersson

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick