bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Skaraborg

Fr. v: Kurt Andersson Skrbrg, Magnus Jacobsson (KD), Morgan Andersson VGV, Joakim Järrebring (S), Kenneth G Forslund (S), Sten Bergheden (M), Kagnus Kelldén S.Älsvb., Annika Qarlsson (C) Foto:Anders Sundbäck

Träff med politiker

De tre länsföreningarna i Västra Götaland bjöd in länets 41 riksdagsledamöter till en träff i Trollhättans Folketshus den 19/3 för att informera om Jägareförbundets ståndpunkt inom rovdjurspolitiken och älgförvaltningen.

2022-03-19

Av de 41 inbjudna politikerna var det fem stycken som kom. Jägareförbundet representerades av de tre länsföreningarnas AU:n samt konsulenterna från Skarakontoret. Göte Johansson som företräder länets jägare i Viltförvaltningsdelegationen deltog också. Dessutom deltog Ungdomsprojektledare Janne Karlsson och Mats från Vänersborgskretsen som förevisade vår skyttesimulator och lät deltagarna pröva skytte med både hagel och kula.

Rovdjursansvarig Gunnar Glöersen deltog på länk och föredrog i ett uppskattat anförande Jägareförbundets syn på rovdjurspolitiken och de beslut till förändringar som Jägareförbundet anser vara nödvändiga för att få en fungerande förvaltning.

Göte Johansson belyste älgjaktens historiska utveckling och beskrev de problem med älgförvaltningsgruppernas arbete som upplevs idag, där markägarna har utslagsröst i alla förvaltningsgrupper och där vi i de flesta fall upplever att besluten fattas på hög nivå och sedan trycks ner till älgskötselområdena som inte upplever att de har så stort inflytande på de lokala förvaltningsmålen.

Trots det relativt låga deltagandet från politikersidan var Jägareförbundets representanter nöjda med dagen. Gunnar Glöersens gedigna presentationsmaterial kommer att sändas ut till alla 41 riksdagspolitiker i länet.

Tillbaka till överblick