bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Skaraborg

Hur man skyddar sina tamdjur i enlighet med §28

Under 2022 har antalet observationer av varg ökat i länet.

2022-09-30

En utveckling som många ställer sig frågande till, men med den snabbt växande vargstam vi har i Mellansverige så finns det inte många alternativ för unga vargar än att söka sig söderut.

Vi har på många ställen i länet flera vargar som rör sig i par, det rör sig ensamma individer, det har fötts valpar i och i kringliggande län och oron för tamdjur har ökat hos många djurägare i länet. Oron finns hos många jägare som släpper sina drivande hundar i områden med stora rovdjur, att det ska ske en attack från i första hand varg men även lo, (sker sällan)

2013 skedde förändringar i jaktförordningens §28 som styr hur man kan skydda sina tamdjur från ett eventuellt angrepp.

En stor förändring är att om man skyddat sitt tamdjur med hänvisning till §28 ska detta anmälas till länsstyrelsen som kommer ut och gör en besiktning och en utredning på plats. 

I Västra Götaland kontaktar man Nelly Grönberg, Inventeringsansvarig stora rovdjur: 0706–024987

Det vi jägare, djurägare markägare och allmänheten måste bidra med är att få in rapporter om alla stora rovdjur som vi ser på olika sätt. Det kan vara synobservationer, spår, spillning, olika markeringar, slagna bytesdjur. Anmäl via Skandobs eller direkt till länsstyrelsens rovdjursspårare, kontaktuppgifter finns på deras hemsida.

Utan våra rapporter kommer vi får svårt att bevisa förekomst av rovdjur, hur många det finns, vilket leder till en än mer haltande rovdjursförvaltning.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick