bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Skaraborg

Foto: Ami Lundvall Eriksson

Jakträttsavtal

Jägarförbundet Skaraborg har i veckan tecknat jakträttsavtal med Svenska kyrkan Skara stift Egendomsförvaltning gällande jakt på Torsö .

2023-07-05

Syftet med detta avtal är att i samarbete med Jägareförbundet Skaraborg stimulera och öka intresset för jakt och viltvård för ungdomar, kvinnor, människor med funktionshinder eller andra grupper som har begränsade möjligheter att utöva och/eller utbilda sig inom jakt och viltvård.

Avtalet ger Jägareförbundet Skaraborg bättre förutsättningar att genomföra teoretiska och praktiska ungdomsaktiviteter inom t.ex. viltvård, jakt och fällfångst.

Andra exempel på aktiviteter är utbildning och övning inom eftersök och genomförande av jaktprov/hundmeritering för jakthundar och hundförare.

Under augusti månad kommer vi presentera aktiviteter på hemsidan. 

Tillbaka till överblick