bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Skaraborg

Döda älgkalvar i Ale jaktvårdskrets

I början av juni hittades det flera döda älgkalvar i Ale jaktvårdskrets. Stefan Hellström och Åke Niklasson såg till att dessa hamnade hos SVA i Uppsala för obduktion och för några dagar sedan kom svaret att kalvarna dött av utmärgling/svält, löpmagen var tom på mjölk och det fanns gräs i våmmen. Dom hade även spår efter fästingar i huden.

2023-08-13

Kalvarna föds i mitten av maj, kon är redan då i sämre kondition pga att betet har dålig kvalité pga torkan och kanske även att mängden foder varit otillräcklig. Den mjölk hon producerar är mindre och sämre vilket leder till att kalven/kalvarna får en dålig start och antingen växer dåligt eller helt enkelt dör.

Det är nog det som hände 2018. Vi såg att det rapporterades färre kalvar i älgobsen än det borde, säkert en konsekvent av den våren/sommarens långvariga torka. Kon har fått en eller två kalvar på våren som dukat under pga svält.

Att kalvarna i Ale hittades beror på att de låg nära bebyggelse där det rör sig många människor. Men hur ser det ut i våra skogar? Där försvinner en liten kalv på några dagar i magarna på rävar, vildsvin, kråkor och korpar, dom städas bort av naturens renhållare innan vi märker av det.

Så vad gör vi nu till hösten??

Vi har på många håll i landet en historiskt låg älgstam för det har varit ambitionen från markägarsidan att sänka den. I Västra Götaland har vi åtta vargrevir som ska äta sin del av kakan. Hos oss äter dom inte enbart älg men enligt uppskattningar 50 älgar per år och revir, plus övrigt vilt.  (Äter dom enbart älg är det 110–130 älgar/år/revir)

Att vakna upp efter höstens älgjakt och säga att, det var nog dumt att vi sköt den där ”kvigan” som vägde 178 kg slaktad, vi skulle ha låtit henne gå, då är det för sent!

Den kon (för ingen kviga väger 178kg slaktad) som kom ensam hade kanske haft en kalv som dött pga torkan, trafiken, vargen eller helt enkelt stått över brunsten i höstas. Hon skulle absolut inte ha skjutits för nu om någonsin måste vi vara rädda om de gamla djuren, som vi alltid tjatar om, vårda kapitalet och skörda av räntan.

Att spara en kalv som väger 30-40kg slaktad och istället skjuta en vuxen för vi måste ju ha något att jaga nästa år.., eller den får gå på tillväxt så den blir större och mer att dela på till nästa år… vansinnigt! Fortsätter vi som vi gör kan de som tycker älgjakt är spännande göra något annat i skogen, för älgen är snart ett minne blott på det sätt vi misshandlar stammen.

Har vi inga kalvar att skjuta kan vi inte skjuta vuxna, så enkelt är det. Vi kan inte skylla på att det är grannen som skjuter den sista älgen, bara att rannsaka oss själva. Skjut kalv och var försiktig med de vuxna älgarna så vi får en högre medelålder, högre vikter och bättre kondition. En älgkos produktivitet ökar i takt med hennes vikt och ålder.

Det är vi jägare och markägare som ser till att vi får den älgstam vi förtjänar!!

Läs broschyren ”Låt kalvjakten styra”, i sin enkelhet ett fantastiskt bra dokument.

Karl-Johan Brindbergs, Jaktvårdskonsulent Västra Götaland

Tillbaka till överblick