bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Skaraborg

Foto: Ami L-E

Informationsmöte om varg och vargjakt

Lördag 16/9 bjöd Jägareförbundet och Studiefrämjandet in representanter från alla kretsarna i Skaraborg till informationsmöte om varg och jakt i vargmarker med Lennart Johannesson från styrelsen i Svenska jägareförbundet på Wrågården Falköping

Lennart Johannesson Foto: Ami L-E

2023-09-24

Det som togs upp på mötet var:

 • Historiken kring varg i Sverige
 • Politik
 • Vargjakt
 • Jakt i vargmarker
 • Användning av viltkamera för inventering av rovdjur

Från 1600-talets mitt var det skottpengar på varg i Sverige. Vargen fridlystes i Sverige 1966, då fanns ca 10 vargar kvar i landet. Första vargobservationen i Värmland var 1982 och året efter föddes första vargkullen i Nyskoga, Värmland.

Under 90-talet ökade vargantalet rejält men det blev ingen jakt trots att vargen orsakade mycket skador.

 

Första licensjakten blev 2010, den första sedan 1965. Värmland fick skjuta 9 vargar och dessa var skjutna redan första dagen av vargjakten.

Lennarts erfarenheter av vargjakt:
I början av jakten är vargarna oskygga och lättjagade, går ca 100-200m före spårare. Efter ett par dagars jakt blir de mycket skyggare och skyggar för människospår i snön. Gick var för sig, dagaktiva och letade efter flocken och åt på gamla slagplatser då de inte hade tid att jaga nya byten. Ska man jaga med hundar ska de först spåras av människor till de känner sig jagade och flyr, då kan man släppa hundarna. 2 hundar som är lika snabba fungerar bäst, är de olika snabba ökar risken för att de ska bli angripna

När vargarna ökar flyttar älgstammen ifrån vargarna och det blir tätare med älg precis utanför reviren och kan tolkas som att det är gott om älg men det beror ju på att det blivit tomt på älg i vargreviret.
Vuxna älgar över 5-6 år klarar oftare vargattacker

Vargarna byter område för lyan år för år

Hur stor älgstam ska vi ha?

 • 5-6 älgar per 1000 hektar i vinterstam - jakt inte möjlig
 • 7-8 älgar per 1000 hektar i vinterstam - endast begränsad jakt
 • 10-12 älgar per 1000 hektar i vinterstam - avkastningen räcker bättre till rovdjur och jägare
 • 14-15 älgar per 1000 hektar i vinterstam - skaplig jakt!

Bytesval vintertid i älgdominerade revir, älgkalvarna står för över hälften av antalet bytesdjur och älgen totalt för 75%

Skandobs – rapportera förekomst! Det som inte är rapporterat ”finns inte”

Jägareförbundets mål

 • Nytt riksdagsbeslut om ref.nivå 170st
 • Vargen ska flyttas från strikt skyddad i art och habitatdirektivet
 • Ändra lagen så drabbade djurägare kan överklaga

Ett projekt med viltkameror utsatta efter ett speciellt mönster pågår, ett sätt för att hitta nya metoder för viltövervakning/inventering av vilt, framöver kommer även jägarnas kameror att kunna användas för viltinventering, invasiva arter, sjukdomsövervakning, miljöövervakning, väder/klimat

Tillbaka till överblick