bakgrund

Svenska Jägareförbundet

S Älvsborg

Rovdjursinventering 1 oktober

Rovdjursinventeringen ligger till grund för länsstyrelsens rapport

2023-09-29

Den 1 oktober börjar rovdjursinventeringen som ligger till grund för länsstyrelsernas rapport och som spelar en viktig roll för besluten om licensjakt. Rapporteringen från 1 oktober till 28 februari för lo och 31 mars för varg, är alltså en grundsten i förvaltningen av stora rovdjur i Sverige och vi jägare gör skillnad!

Du rapporterar enkelt dina observationer på Skandobs.se eller via app. Mer information finns på: https://jagareforbundet.se/aktuellt/landet-runt/landet-runt---syd/2023/09/nu-borjar-rovdjursinventeringen/ eller kontakta din lokala jaktvårdskonsulent för tips och råd.

Tillbaka till överblick