Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Dan Persson

Utbildning viltvård i jordbrukslandskapet

EU:s nya gemensamma jordbrukspolitik (CAP) har fokus på miljö och hållbarhet. För oss jägare och markägare ger den många möjligheter att skapa små och stora biotoper för att gynna viltet i jordbrukslandskapet. 

Under denna föreläsning kommer du få ta del av vad du kan göra för det vilda på din mark som du förfogar över. Med under kvällen finns det en rad kunniga föreläsare inom sina respektive områden. Ämnen kommer vara Rapphönan som signalfågel, lähäckar och kantzoner, rätt utsäde till rätt uppgift.

Du får rådgivning och tips av frötillverkare, växtodlingsrådgivare, jaktvårdskonsulent samt ledamot i Svenska Jägareförbundets fältviltsråd.

Svenska Jägareförbundets medlemmar har 20% på alla fröprodukter hos Malmgård viltfrö.

Filter

Sortera

Län

Visa alla filter Visa färre filter

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta oss gärna

Norr

Norrbotten, Västerbotten: Elisabeth Östman, 010-5847082

Mitt Norrland: Kristina Bergman, 010-5847087

Mitt

Dalarna, Gävleborg: Britta Lundh, 010 584 72 95

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Uppsala län, Västmanland: Anna Sahlander, 010-5847281

Stockholms län, Södermanland, Uppsala - Forsmark: Malin Nordsten, 010- 584 72 58

Värmland, Örebro län: Lena Olsson, 010-5847152

Öster Malma: Siw Eriksson, 010-5847669

Syd

Blekinge, Halland, Skåne: Anneli Stjernberg, 010-5847042

Jönköpings län, V Götaland Väst, S Älvsborg, Skaraborg, Östergötland: Maria Lundström, 010-5847109

Kalmar län, Kronoberg: Maria Augustsson, 010-5847284