Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Leif Ingvarson / Mostphotos

Bläsand

Bläsand är en simand som häckar i de nordligare områdena av Europa och Asien, främst på taiga, men även mer sällsynt vid kuster och slättsjöar söder om taigan. Den är en flyttfågel som övervintrar längre söderut, främst i kustområden. Den är ganska allmän över stora delar av sitt utbredningsområde.

2012-09-06

Kännetecken

Bläsandens siluett kännetecknas av kort hals, stort och runt huvud, liten näbb och spetsig stjärt. Bläsänder i alla dräkter har också tydlig vit bukfläck och blågrå näbb med svart spets. Flykten är snabb.

Honorna är i övrigt diffust tecknade i rödbrunt eller grått. Hanarna i eklipsdräkt liknar honorna men har vita fält på vingarna och i övrigt mörkare rödbrun dräkt. Ungfåglarna liknar honorna men ofta är buken svagt mönstrad.

Hanarna i praktdräkt känns enkelt igen på rödbrunt huvud med ljusgul bläs, grårosa bröst och resten av kroppen grå med svart och vit akter.

Bläsanden påminner till utseende och uppträdande om en liten gås då den gärna går på land och betar gräs. Bläsänderna håller gärna till i grupper, utom under häcktiden.

Bläsänder på vatten

Hona och hane. Foto: Sten Christoffersson

Läten

Hanen har en karaktäristisk vissling, ”vii-o”. Vanligen föregås denna vissling av en kort låg stavelse och även avslutas med ett kort och dämpat drilljud.

Honornas flyktläte är ett skorrande ”karr karr karr” som liknar dykänders läte.

Förekomst och status

Bläsanden häckar uteslutande i norrland. I övrigt häckar den fåtaligt och lokalt. Vanligast är den i sjöar och våtmarker med breda bårder av fräken eller starr.

Under 2008 uppskattades antalet bläsänder till 34 000 par i Sverige.

Under hösten flyttar bläsanden söderöver mot vinterkvarteren och följer då ofta Östersjökusten. Bläsänder som häckat på taigan nord-ost om Sverige uppträder också här under sin flytt om hösten. Mängden övervintrande bläsänder har på senare år ökat i Sydsverige.

Hona och hane. Foto: Sten Christoffersson 

Ekologi

Bläsanden är vegetarian och betar gärna om höstarna på fält med gräs eller gröda. Övriga delar av året är vattenväxter den huvudsakliga födan.

Boet finns vanligen gömt bland vegetationen nära vatten. De 8-10 grönskimrande äggen lägger honan i maj till början av juni. Ruvningen pågår i 22 dygn och ungarna blir flygfärdiga efter cirka sex veckor.

Arten och människan

Bläsanden är vanlig i Norrland, och under flyttsträcken höst och vår även på många andra håll i Sverige.

2012-09-06 2022-07-05 Bodil Elmhagen