Svenska Jägareförbundet

Meny

Storskrake hane. Foto: Niklas Liljebäck

Storskrake

Storskraken är en skicklig dykare, vilket den använder i sin jakt på fisk. Ibland kan man se stora grupper storskrakar organisera sig för ett lyckat fiskafänge, så kallade skrakdrev.

2012-09-08

Kännetecken

Storskraken är en stor, långsmal och strömlinjeformad dykand. Utmärkande är nacktoffsen och näbbspetsens krok. Båda könen har likheter med småskraken. Storskrakshanen är dock vit på nedre delen av halsen och bröstet, och honan har skarp gräns mellan det bruna huvudet och den gråvita halsen, vilket är karaktärer som saknas på småskraken.

Simmande storskrakar drar in halsen. Det gör att halsen får en kort och bakåtvinklad profil, vilket skiljer den från simmande småskrakars mer upprätta hals.

Flyktsilluetten uppvisar en långsträckt fågel med näbb, kropp och stjärt i linje. Vingslagen är snabba och sker med raka vingar. Sammantaget gör det att storskraken i flykten kan påminna mer om lom eller dopping än andra änder.

Under senhösten och vintern samlas ibland mycket stora flockar av storskrake för att bedriva kollektivt fiske, så kallat skrakdrev. Även vid ruggningen, då vingpennorna byts ut, samlas storskrakarna också ofta i mycket stora flockar.

Sträckande flockar är mindre till antalet och flyger i linje eller i gåsliknande formation.

Foto: Kenneth Johansson
Foto: Kenneth Johansson

Läten

Storskraken är oftast tystlåten. Hanens spelläte är ett dovt grodlikt knorrande. Honan har vid uppvaktningen ett hackande eller skrattande läte. I flykten är storskraken ljudligare med malande och snabba skrockande läten.

Stammarna

Storskraken är vanlig i hela landet, utom i högfjällen. Bäst trivs den i fiskrika, klara vatten. Den är härdig och övervintrar gärna om bara inte vattnet fryser. Skulle vattnet frysa flyttar den ofta i sydvästlig riktning för övervintring.

Beståndet har under senare decennier ökat i Sverige - antalet häckande individer uppskattas till 70 000 stycken.

Ekologi

Storskraken lever av olika slags småfisk, som den skickligt dyker efter.

Storskraken häckar längs kusten, vid sjöar och vattendrag. Boet görs i naturliga håligheter eller holkar. De 8-12 äggen läggs i maj till början av juni.

Foto: Kenneth Johansson
Foto: Kenneth Johansson

Arten och människan

Storskraken ses ofta som ett trevligt inslag vid vatten. Det är också tacksamt att sätta upp fågelholkar åt storskraken.

2012-09-08 2023-08-21