Svenska Jägareförbundet

Meny

Älgjakt. Foto: Mostphotos

Jaktlagens avskjutningsrapportering

Ditt jaktlag kommer väl ihåg att rapportera vad som fällts senaste säsongen? Jägare har rapporterat avskjutning till Svenska Jägareförbundet sedan 1939 och det blir allt viktigare.

Varför?

Efterfrågan på information är stor i dagens samhälle. Det gäller även information om jakt och vilt. Avskjutningsrapporteringen sammanställs så att vi kan följa förändringar i viltstammarna och förändringar i jakttryck på olika arter. Det ger värdefull information om hur vi ska förvalta viltet. Redovisning av enskilda jaktenheters uppgifter sker aldrig utan rapporterna blir "anonyma". 

Vem?

En person per jaktenhet ser till att rapportera en summa för perioden 1 juli till 30 juni. Detta gäller alla Sveriges jaktlag.

Vad?

På den så kallade Avskjutningsrapporten uppges vad som fällts under året på jaktmarken. Dessutom uppges omfattningen på eventuell utsättning av fågel och förekomst av dovhjort, kronhjort och vildsvin.

Man kan också lägga in jaktenhetens ungefärliga centrum genom kartfunktionen när rapporteringen görs på webben. Det höjer värdet på rapporteringen och förbättrar väsentligt återkopplingen till de som rapporterar.

Hur?

Rapportera i första hand på webben:

  • Logga in, eller registrera dig som användare om du inte rapporterat tidigare.
  • Fyll i avskjutningsrapporten och spara, så får du en bekräftelse på att uppgifterna är lämnade.
  • Välj själva om ni, t.ex inom ett älgskötselområde eller VVO, vill rapportera flera jaktlags uppgifter i klump eller rapportera för varje enskilt jaktlag.

Har du frågor eller behöver hjälp med rapporteringen

Vänd dig till Jägareförbundets närmaste verksamhetskontor.


2022-10-08 2024-02-13