Svenska Jägareförbundet

Meny

Om Viltdata.se

Viltdata.se är ett nytt och snabbt växande forum för jägare. Syftet är informationsutbyte av avskjutningsrapportering och viltobservationer. Inrapporterade uppgifter från jakten ger omedelbart återkoppling i form av statistik som alla kan ta del av på webbplatsen.

Kort om Viltdata.se

  • En nationell portal där landets alla jaktlag erbjuds rapportera avskjutning med flera uppgifter från den svenska jaktutövningen.
  • Ett verktyg som underlättar jägarkårens kommunikation och administration.
  • En webbplats som tillgängliggör lokal och regional information om de jaktbara viltstammarna.
  • En satsning av Svenska Jägareförbundet i samverkan med länsstyrelser, skogsbolag och universitet med mera.

Portalen har två högsäsonger

Dels älgjakten då uppgifter från fällda älgar samt älg- och rovdjursobs registreras. Dels under våren och sommaren då summan fällt vilt av alla övriga jaktbara arter inrapporteras årligen.

Men besöksantalet är stort till portalen viltdata.se under hela året eftersom rapporteringen ger intressanta sammanställningar. Under 2010 besöktes viltdata.se av genomsnittligt strax under 500 stycken per dygn.

Vad får du för nytta av detta?

Rapportera och få direkt tillbaka sammanställningar!

  • På Viltdata kan du från en och samma plats sköta följande rapportering från jakten: avskjutning, älg- och rovdjursobs, övrig dödlighet samt slaktvikter med mera.
  • Rapporteringen leder omedelbart till publicerade sammanställningar till underlag för förvaltning och övervakning av det jaktbara viltet där du bedriver jakt.

Hur kommer man igång?

Rapporteringen sker på jaktlagsnivå eller den högre nivå som jägare i respektive område önskar.

Gör ett besök på viltdata.se - där får du mer information och kan till exempel beställa inloggningsuppgifter för rapportering.


2012-10-08 2018-09-20