Svenska Jägareförbundet

Meny

Mästerskap i eftersök

Våra eftersöksjägare är nödvändiga för att vi ska kunna jaga och leva som vi gör. Målet med mästerskapen i eftersök är att väcka ett intresse för och stimulera till utbildning av hundar och hundförare i eftersök på skadat klövvilt, framför allt eftersök kopplat till jakt. På denna sida finns det du behöver känna till om de olika mästerskapsnivåerna mm.