Svenska Jägareförbundet

Meny
Tillbaka till jakttider

Trana

20. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Trana som uppträder i f lock om minst fem individer, får jagas vid fält med oskördad gröda om det behövs för att förebygga skada den
1 augusti–30 september och den 1 april–30 maj.

Tillbaka till jakttider