Svenska Jägareförbundet

Meny
Tillbaka till jakttider

Sångsvan

Endast skyddsjakt

21. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Sångsvan som uppträder i f lock om minst fem individer får jagas vid fält med oskördad gröda om det behövs för att förebygga skada den
1 oktober–31 mars.

Tillbaka till jakttider