Svenska Jägareförbundet

Meny
Tillbaka till jakttider

Grågås

5. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ) 

Bläsgås, fiskmås, grågås, gråtrut, havstrut, kaja, kanadagås, korp, kråka, ringduva, skrattmås, skata, storskarv, tamduva och vitkindad gås som uppträder vid flygplatser får jagas med hänsyn till f lygsäkerheten den
1 juli–30 juni.

§12 Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Grågås, kanadagås och vitkindad gås som uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda eller kan medföra olägenhet för människors hälsa, får jagas den 1 juli–30 juni.

1. Gränsälvsområde för kanadagås och grågås

Gränsälvsområdet: 20 augusti kl. 11.00 – 31 januari.

Gränsälvsområdet är:

Torne, Muonio och Könkämä älvar där dessa utgör gräns mot Finland samt längs dessa älvsträckor ett område på 200 meters bredd räknat från älv- respektive sjöstrand.

Tillbaka till jakttider