Jakttid för enskilt djur - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny
Tillbaka till jakttider

Kanadagås

1. Gränsälvsområde för kanadagås

Gränsälvsområdet: 20 augusti klockan 11:00 till 31 december.

Gränsälvsområdet är:

Torne, Muonio och Könkämä älvar där dessa utgör gräns mot Finland samt längs dessa älvsträckor ett område på 200 meters bredd räknat från älv- respektive sjöstrand.

17. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Om det behövs för att förebygga skada, får kanadagås som uppträder vid fält med oskördad gröda eller som orsakar sanitär olägenhet jagas den 1 juli–30 juni.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till jakttider