Svenska Jägareförbundet

Meny
Tillbaka till jakttider

Knipa

Gränsområde för knipa, storskrake och vigg

1. Gränsälvsområde

 • 20 augusti klockan 11.00 – 31 januari.

Definition av gränsområden

 • 1. Gränsälvsområdet:

  Torne, Muonio och Könkämä älvar, där dessa utgör gräns mot Finland samt längs dessa älvsträckor ett område på 200 meters bredd räknat från älv- respektive sjöstrand.

 • 2. Inlandsområde:

  Allt område på större avstånd från salt eller bräckt vatten än 500 meter.

 • 3. Kustområde:

  Allt salt eller bräckt vatten samt allt område inom 500 meter från sådant vatten.

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till jakttider