Svenska Jägareförbundet

Meny
Tillbaka till jakttider

Storskarv

Endast skyddsjakt

5. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ) 

Bläsgås, fiskmås, grågås, gråtrut, havstrut, kaja, kanadagås, korp, kråka, ringduva, skrattmås, skata, storskarv, tamduva och vitkindad gås som uppträder vid flygplatser får jagas med hänsyn till f lygsäkerheten den
1 juli–30 juni.

19. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ) 

Storskarv får jagas för att förebygga skada, dock ej närmare än 300 m från boplats för skarv, havsörn eller fiskgjuse:

a) vid fasta och rörliga fiskeredskap (inte handredskap) samt inom ett avstånd av 300 meter från sådana redskap den 1 augusti–28 (29) februari

b) vid fiskodling och utsättningsplatser (inom sju dygn innan och sju dygn efter utsättningstillfälle) samt inom ett avstånd av 300 meter från sådana områden den 1 juli–30 juni.

c) i fredningsområden för fisk den 1 augusti–28 (29) februari.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till jakttider