Svenska Jägareförbundet

Meny
Tillbaka till jakttider

Dovhjort

17. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Årskalv av dov- och kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda, får jagas om det behövs för att förebygga skada den 1 juli–15 april.

Jägareförbundets rekommendationer rörande skyddsjakt:

Vid skador på fält med oskördad gröda

• Jakträttshavare kan, för att förebygga skador, vid fält med oskördad gröda fälla årskalvar av dov- och kronhjort som uppträder i f lock och är i eller på väg ut i fältet (inom normalt skotthåll från fältet).
• Med tanke på dovhjortens sena kalvning samt att det dröjer innan hinden söker sig tillbaka till f locken bör skyddsjakt på dovkalv inte bedrivas under juli månad.
• På våren bör inte årskalvar av kron fällas på grund av risken för förväxling med fjolårshindar.
• Fälld kronkalv ska alltid, även utanför kronhjortsskötselområde, rapporteras till länsstyrelsen.
• Inom kronhjortsskötselområden kan man besluta om möjligheter till skyddsjakt ska utnyttjas eller inte. Om skyddsjakt genomförs bör avskjutningen avräknas i planen för skötselområdet.

Tider för jakt och jaktträning med hund på hjort och rådjur

Jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål får användas av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning 1 oktober-31 januari .

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till jakttider