Svenska Jägareförbundet

Meny
Tillbaka till jakttider

Kronhjort

Skåne län (1)

Inom kronhjortsområde: Endast licensjakt.
Länsstyrelsen beslutar årligen jakttiden till en eller flera perioder under tiden
8 oktober – 31 januari.

Utanför kronhjortsområde:
8 oktober – 31 januari.

Jakttider för kronhjort - hela landet utom Skåne län

Jakten bedrivs i två typer av områden:
• Kronhjortsskötselområde: Skötselplan för kronhjortsstammen upprättas. Jakten sker utan licens.
• Oregistrerad mark: Utanför kronhjortsskötselområde. Endast årskalv av kronhjort tillåten.

Inom kronhjortsskötselområde

16 aug–7 oktober. Endast hind och årskalv tillåtna. Till och med 30 september är det endast tillåtet att smyg- eller vaktjaga.

8 oktober – 31 januari. Alla djur.

1 februari – 28 (29) februari. Endast hind och årskalv tillåtna. Det är endast tillåtet att smyg- eller vaktjaga.

Utanför kronhjortsskötselområde

16 augusti – 31 januari. Endast årskalv tillåten. Till och med 30 september är det endast tillåtet att smyg- eller vaktjaga.

17. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Årskalv av dov- och kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda, får jagas om det behövs för att förebygga skada den 1 juli–15 april.

Jägareförbundets rekommendationer rörande skyddsjakt:

Vid skador på fält med oskördad gröda

• Jakträttshavare kan, för att förebygga skador, vid fält med oskördad gröda fälla årskalvar av dov- och kronhjort som uppträder i f lock och är i eller på väg ut i fältet (inom normalt skotthåll från fältet).
• Med tanke på dovhjortens sena kalvning samt att det dröjer innan hinden söker sig tillbaka till f locken bör skyddsjakt på dovkalv inte bedrivas under juli månad.
• På våren bör inte årskalvar av kron fällas på grund av risken för förväxling med fjolårshindar.
• Fälld kronkalv ska alltid, även utanför kronhjortsskötselområde, rapporteras till länsstyrelsen.
• Inom kronhjortsskötselområden kan man besluta om möjligheter till skyddsjakt ska utnyttjas eller inte. Om skyddsjakt genomförs bör avskjutningen avräknas i planen för skötselområdet.

Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Årskalv av kronhjort får jagas om kronhjort orsakar stamskada på barrträd den 1 juli–15 april.

Jägareförbundets rekommendationer rörande skyddsjakt:

Vid stamskada på barrträd

Denna bestämmelse medför att man kan fälla en kronkalv ur en flock kronhjortar om man ser att någon individ i flocken just då ”orsakar” stamskada på barrträd. Samma gäller om man ser endast kalvens moderdjur, hinden, utförande samma skadegörande handling.

I efterhand måste jägaren kunna påvisa en inte obetydlig skada på åtminstone en trädstam på skottplatsen, men helst på flera stammar i närheten. På våren bör inte årskalvar av kron fällas på grund av risken för förväxling med fjolårshindar.

Tider för jakt och jaktträning med hund på hjort och rådjur

Jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål får användas av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning 1 oktober-31 januari .

Jaktförordningen 9 §

1. Bläsand, gräsand, ejder, knipa, kricka, sjöorre, storskrake,
vigg, bläsgås, grågås, kanadagås, sädgås och
vitkindad gås får jagas bara från och med en timme
före solens uppgång till och med en timme efter solens
nedgång.

2. Björn får jagas bara under tiden från och med en timme
före solens uppgång till och med två timmar före
solens nedgång.

3. Varg, järv, lo, älg, dovhjort, kronhjort och rådjur får
jagas bara från och med en timme före solens uppgång
till och med en timme efter solens nedgång. Under
timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas
som smyg- eller vaktjakt.

Tillbaka till jakttider