Svenska Jägareförbundet

Meny
Tillbaka till jakttider

Rådjur

Västerbottens län Jakttider
Hornbärande djur. Jakten får endast bedrivas som smyg- och vaktjakt. Se även övriga tider för Rådjur i menyn. 1 maj - 15 jun
Hornbärande. Jakten får endast bedrivas som smyg- och vaktjakt. 16 aug - 31 aug
Hornbärande djur. Kid (lamm) Se även övriga tider för Rådjur i menyn. 1 sep - 30 sep
Alla djur. 1 okt - 31 jan

Jaktförordningen 9 §

1. Bläsand, gräsand, ejder, knipa, kricka, sjöorre, storskrake,
vigg, bläsgås, grågås, kanadagås, sädgås och
vitkindad gås får jagas bara från och med en timme
före solens uppgång till och med en timme efter solens
nedgång.

2. Björn får jagas bara under tiden från och med en timme
före solens uppgång till och med två timmar före
solens nedgång.

3. Varg, järv, lo, älg, dovhjort, kronhjort och rådjur får
jagas bara från och med en timme före solens uppgång
till och med en timme efter solens nedgång. Under
timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas
som smyg- eller vaktjakt.

Tider för jakt och jaktträning med hund på hjort och rådjur

Jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål får användas av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning 1 oktober-31 januari .

Tillbaka till jakttider