Svenska Jägareförbundet

Meny
Tillbaka till jakttider

Vildkanin

Endast skyddsjakt

1. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Axishjort, bisam, bison, frett, guldfläckig mangust, mink, mufflonfår, mårdhund, röd muntjak, sikahjort, stenmård, strimmig skunk, sumpbäver, svartsvansad präriehund, tvättbjörn, vildkanin, vitsvanshjort och wapitihjort får jagas för att förhindra skador orsakade av främmande viltarter den 1 juli–30 juni.

3. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ) 

Fälthare
får jagas i handelsträdgård, anläggning för yrkesmässig fruktodling eller plantskola, om det behövs för att förhindra skador på träd eller trädplantor
den 1 jan.–15 april.

Fälthare
får jagas i handelsträdgård, anläggning för yrkesmässig fruktodling eller plantskola om anläggningen är inhägnad med stängsel och grindar på sådant sätt att hare hindras att komma in eller ut
den 1 juli–30 juni.

Vildkanin
får jagas i handelsträdgård, anläggning för yrkesmässig fruktodling eller plantskola, om det behövs för att förhindra skador på träd eller trädplantor
den 1 juli–30 juni.

Tillbaka till jakttider