Svenska Jägareförbundet

Meny
Tillbaka till jakttider

Vildsvin

Västra Götalands län Jakttider
Alla djur.
Sugga som följs av randiga eller bruna små kultingar är fredad hela året. OBS! Hund som förföljer vildsvin får ej användas efter den 31 januari. (För hund som förföljer vildsvin gäller tiderna 1 aug- 31 jan)
1 apr - 31 jan
Enbart årsunge.

OBS! Hund som förföljer vildsvin får ej användas efter den 31 januari.

Se även övriga jakttider för vildsvin.

1 feb - 31 mar

Tider för jakt och jaktträning med hund på vildsvin

Hund som förföljer vilt
(drivande-, kortdrivande- och så kallade stöthundar samt
ställande hundar):

  • 1 augusti - 31 januari.

2. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Ekorre, grävling, hermelin, husmus, iller, lämlar, mink, mullvad, mård, mårdhund, råttor, räv, skogsmöss, sorkar, vessla, vildkanin och vildsvin som kommer in på gården eller i trädgården och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas den 1 juli–30 juni.

Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt björktrast, fiskmås, fälthare, gråsparv, gråtrut, havstrut, kaja, korp, kråka, näbbmus, pilfink, råka, skata, skrattmås, och tamduva:

a) i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet.

b) på mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling

c) om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Viktig information

Sugga som följs av randiga eller bruna små kultingar är fredad hela året.

Tillbaka till jakttider