Jakttid för enskilt djur - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny
Tillbaka till jakttider

Vildsvin

Västra Götalands län Jakttider
Alla djur. Sugga som följs av smågrisar är fredad hela året. OBS! Hund som förföljer vildsvin får ej användas efter den 31 januari. (För hund som förföljer vildsvin gäller tiderna 1 aug- 31 jan)
UNDANTAG BLEKINGE LÄN 2018 - Länsstyrelsen Blekinge förbjuder användning av hund i jakt efter vildsvin från den 1 augusti till och med den 20 augusti på grund av höga utomhustemperaturer.
16 apr - 15 feb
Enbart årsunge.

OBS! Hund som förföljer vildsvin får ej användas efter den 31 januari.

Se även övriga jakttider för vildsvin.

16 feb - 15 apr

Tider för jakt och jaktträning med hund på vildsvin

  • Jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål får användas av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning 1 augusti till 31 januari.
  • Hund som förföljer vildsvin får ej användas efter den 31 januari.

2. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar (även bisam), lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, kråka, råka, kaja, skata, tamduva (stadsduva), björktrast (snöskata), gråsparv och pilfink som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas den 1 juli-den 30 juni.

Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås:

  1. i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet.
  2. på mark med jordbruksgrödor eller som används till rkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling.
  3. om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Viktig information

Sugga som åtföljs av smågrisar är fredad hela året.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till jakttider