Uppsägning av jakträttsavtal - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridiskt frågeforum

Foto: Mostphotos

Uppsägning av jakträttsavtal

Hej! Vi är ett jaktlag som arrenderar en jaktmark med löpande kontrakt dvs. år från år. Min fråga är om vi har besittningsrätt på marken? Ska tillägga att jag inte riktigt vet vad som står i kontraktet mer än att det brukar löpa på från år till år.

2017-12-06

Svar:

Avtal som ingåtts efter 2001 har inte besittningsrätt, utan när uppsägningen är gjord och avtalet har upphört att gälla så är fastighetsägaren fri att skriva ett nytt jakträttsavtal med vem den vill.
Ett jakträttsavtal, oavsett om det är skrivet på bestämd tid eller är ett tillsvidareavtal, ska alltid sägas upp för att upphöra att gälla.
Ett avtal om upplåtelse av jakträtt mot vederlag som är skrivet på bestämd tid, minst 1 år, ska sägas upp 6 månader innan avtalet löper ut, annars är det förlängt med oförändrade villkor (dock max 5 år). Ett jakträttsavtal på bestämd tid löper alltså ut först när avtalstiden passerat och kan i normala fall inte upphöra att gälla innan den tiden passerat. Är det så att ni upprättar ett jakträttsavtal på 1 år i taget så ska ert avtal sägas upp 6 månader innan avtalstiden går ut, annars är ert jakträttsavtal förlängt på 1 år.
Är avtalet skrivet som ett tillsvidareavtal, där det inte finns någon bestämd avtalstid så är det fortfarande 6 månaders uppsägningstid. Har en uppsägning gjorts så upphör det löpande jakträttsavtalet att gälla när 6 månader (+ närmsta månadsskifte) har passerat.

Du kan läsa mer om jakträttsavtal på Svenska Jägareförbundets hemsida.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick