Svenska Jägareförbundet

Meny
Jaktledaren - Före jakt

Kontrollera torn

Kontrollera att alla torn är hela och säkra.

 • Första hjälpen bör alltid finnas. Har någon gått utbildningen Vård i det vilda? Använd koordinater (typ SOS-appen eller liknande) om olyckan är framme. Bestäm vem som gör vad, innan jakten påbörjas.
 • Jaktkort och jägarförsäkring samt licens ska medföras under jakten.
 • Vid iordningställande av pass bör siktröjning inte inbjuda till långa skotthåll och torn användas för att få bra kulfång.

Undvik vägpass

och pass som ger utrymme för långa skotthåll eller har dåligt kulfång.

 

 • Gör en skriven instruktion på säkerhetsregler som sedan delas ut till alla jägare.
 • När en jägare har skjutit mot vilt, vad gäller då? Undvik missförstånd genom att gå igenom hur jägarna ska agera efter att man skjutit mot vilt – oavsett om viltet faller på passet eller om det går vidare.

 

 • Gå igenom säkerhetsreglerna på samlingen före jakten, dock extra noga med inbjudna hundförare och gästjägare.
 • Märk upp passen noga så att skyttarna ställer sig på rätt plats.
 • Senast dagen före jakten, meddela kanal och pilotton så slipper man dels strul på samlingen och undviker krångel under dagen. På detta sätt räcker det med en enkel kontroll vid samlingen.

Säkra pass

Kontrollera att alla pass är säkra, väl utmärkta, har kulfång och att eventuella förbjudna skjutriktningar är utmärkta.

 • Gå gärna Jaktledarutbildningen!
 • Jagar man nära ett annat jaktlag är det bra att underrätta dem om jakten.
 • Jaktledaren bör före säsongen förankra sitt regelverk med jaktlaget och eventuella sanktioner för regelbrott. Det förbättrar medvetandet och förenklar tillrättavisningar då det mer blir som att verkställa ett kollektivt beslut än att fatta ett eget i stundens hetta.

Kontrollskott

Kräv att alla deltagare i jakten har skjutit kontrollskott med aktuellt vapen och ammunition.