Svenska Jägareförbundet

Meny

Tillgänglighet

Att vara ute i naturen, se vilda djur och fåglar är bra för både kropp och själ. Att ha möjligheten att vara ute i naturen ska gälla alla, även personer med funktionsnedsättningar.
2011 startade därför Svenska Jägareförbundet projektet Jakt för alla i syfte att underlätta för funktionsnedsatta att komma ut i naturen – och även att jaga.

Kontakt

Frågor rörande jaktarrangemang, tillgängliga skyttebanor och regler för terrängkörning:
sodergren036@gmail.com
070-75 27 479

På jaktskyttebanor

I varje län ska det finnas jaktskyttebanor där man kan övningsskjuta och genomföra jägarexamensproven även om man använder förflyttningshjälpmedel.

I naturen

Hjälpmedel såsom fyrhjulingar ger möjlighet att ta sig ut i naturen. Vi vill öka informationsspridningen var man kan hitta dessa hjälpmedel. Vi vill också bidra till att lagstiftningen om fordon i terräng inte lägger onödiga hinder i vägen.

Jaktdagar

För de som redan är jägare ska det finnas möjligheter, oavsett vilka funktionsnedsättningar som en jägare har, att delta på olika jakter.

Prova på-dagar

De som är natur och jaktintresserade och vill se lite mer om praktisk jakt ska ha möjlighet att kunna delta i prova på-jakter. Ett alternativ kan vara att ge möjligheten att prova på att skjuta i simulator.

Samarbetspartners