Svenska Jägareförbundet

Meny

Säljakt

Svenska Jägareförbundet arbetar för en fungerande sälförvaltning.
Nu har vi äntligen licensjakt på gråsäl.
Vårt självklara mål är förstås att även vikare och knubbsäl ska kunna jagas på licens.