bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Foto: Wildmedia/Mostphotos

Praktisk hantering av Cesiumprovtagning samt Destruktion av Vildsvin i Gävle kommun

Jägareförbundet Gävle Södra jaktvårdskrets har arbetat fram en överenskommelse med Gävle kommun om ett ekonomiskt bidrag för 2021. Gäller för täckandet av kostnader för cesiumprovtagning samt för kostnaden av destruktion av vildsvin med höga cesiumvärden.

2021-11-01

Med denna överenskommelse ser vi fram emot en fortsatt bibehållen och ökande jakt och förvaltning av vildsvin inom Gävle kommun.

Denna överenskommelse gäller endast för vildsvin skjutna inom Gävle kommuns gränser, alltså fällda inom Gävle Södra och Gävle Norra jaktvårdskretsars geografiska områden.

Detta innebär att Jägare ges möjlighet att kostnadsfritt utnyttja cesiumprovtagning och destruktion av vildsvin skjutna inom Gävle kommuns gränser under 2021.

Cesiumprovtagning tillämpas som tidigare. Viktigt att ange uppgifter om typ av vildsvin, jaktlag samt datum vid inlämnandet av provet (som idag).

Destruktion av kroppar med höga cesiumvärden sker vid Gästrike djurkremering ,Stentorpsvägen 100, 81842 Forsbacka. Tel 026-30050.

Mottagning: måndag-fredag 07.00-15.30.

Vid ankomst sker invägning på våg i vägbanan. Vid vågen finns instruktion och telefonnummer att anmäla sig.

Därefter kör man in och lämnar kroppen. Vid uttransport görs utvägning och kvitto erhålles. Spara kvittot.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick