bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Foto: Roger Arnefalk

Information om åtel under björnjakten

Här kommer information om åtling inför årets björnjakt. Nytt för i år är att du får släppa hund vid åteln.

2023-07-16

Måste jag anmäla min åtel?

Du måste anmäla din åtel till Länsstyrelsen Gävleborg senast 21 juli.

Anmälan kan göras via blankett (Bilaga 4 i licensjaktbeslutet) Anmälan ska vara komplett ifylld och lämnas skriftligen till länsstyrelsen via post (Länsstyrelsen Gävleborg, 801 70 Gävle) eller via e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se.

Du kan också anmäla din åtel via ett webbformulär: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/djur/jakt-och-vilt/stora-rovdjur/licensjakt-efter-bjorn/anmalan-om-ateljakt-for-bjorn.html

Åtling får påbörjas tidigast 15 juli.

Senast tio dagar efter att jakten avblåsts så ska åteln vara borttagen. Länsstyrelsen kommer att bedriva tillsyn i fält för att kontrollera att åtlarna följer villkoren och kan komma att begära in återrapportering från den åtelansvarige.

Avståndskrav
Krav på avstånd från åtelplats:


• Minst 2 000 meter till närmaste permanent bebodda hus eller fritidshus som har sophämtning och till permanent anlagd och skyltad campingplats.

• Minst 200 meter till väg.

• Minst 500 meter till permanent uppmarkerad vandringsled.

Annan åtelplats
Jakt är inte tillåten vid platser som iordningställts i syfte att locka till sig annat vilt än björn, till exempel vildsvinsåtel eller rävåtel, och som inte följer villkoren för åteljakt efter björn.
Spår med hund får inte tas upp vid en sådan plats, men om ett spår leder förbi annan åtel går det bra, det är vart spåret tas upp som avgör.

Åtelmaterial – vad får du använda?

• Vilt, slaktrester från vilt från samma eller angränsande kommun. Max 25 kg eller en helkropp.

• Oförädlat vegetabiliskt material eller mindre förädlade vegetabiliska produkter avsedda för utfodring av djur. Till exempel foderraps, melass, krossad havre eller sockerbetor.
Åtelmaterial – vad får du inte använda?

• Rester från tamdjur (inklusive ren och biprodukter som honung)

• Kött från rovdjur

• Otestat vildsvinskött

• Fisk

• Förädlade livsmedel som inte är avsedda för utfodring av djur, till exempel majsbomb eller sirap
Använda tjära som åtelmaterial
Tjära får användas under förutsättningen att du efter björnjaktens slut återställer platsen till ett sådant skick att björnar inte förväntas lockas dit.

Åtelkamera och motorfordon
En fråga som dykt upp är om du får sitta och bevaka viltkameror och sedan köra med motorfordon till platsen och starta jakten efter att du fått en björn på bild på en åtel.
Det korta svaret är nej. Du kan använda kamera för att se om det rör sig björn på åteln och vilka björnar som varit vid en åtel, men du får inte använda motorfordon för att starta jakten och underlätta ett snabbt upptag på en björn du just fått en bild på. Detta styrs av § 31 jaktlagen om användning av motordrivna fortskaffningsmedel.

Villkor
Samtliga villkor finns som bilaga 3 i Beslut om licensjakt efter björn i Gävleborgs län 2023. Det är ditt ansvar som åtelansvarig att se till att villkoren följs.

Mer information och licensjaktbeslutet i sin helhet finns här: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2d8d4e961884c3f53505e018/1686644268463/Tillg%C3%A4ngligt%20beslut%20om%20licensjakt%20efter%20bj%C3%B6rn%20i%20G%C3%A4vleborgs%20l%C3%A4n%202023.pdf

 

Tillbaka till överblick