bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Inför Björnjakten

På måndag är det dags, björnjakten i länet startar!

2023-08-17

Här kommer några nummer som är bra att ha koll på:
• Uppgifter om aktuell tilldelning: ring 010 - 225 11 99
OBS, du som jägare måste informera dig minst en gång i timmen om hur många björnar som finns kvar på tilldelning.

• Anmälan om fälld eller påskjuten björn: ring 010 – 225 11 99
OBS, ska ske snarast, senast inom en timme efter att björnen fällts eller påskjutits.
Vid anmälan om fälld eller påskjuten björn ska följande anges:
1. Skyttens namn och telefonnummer,
2. När jakttillfället inleddes och när björnen fällts eller påskjutits (datum och klockslag),
3. Var björnen fällts eller påskjutits (jaktområde enligt detta beslut samt koordinater (RT90) eller plats som går att återfinna på karta 1:100 000)

För att underlätta och effektivisera informationsspridningen om återstående tilldelning och/eller avlysning under jakten erbjuds jaktdeltagare att utnyttja länsstyrelsens SMS-tjänst. Registrering till SMS-tjänsten görs enligt följande:
Skicka SMS till 073-123 95 38 (om du har svenskt abonnemang) alternativt 0046731239538 (om du har utländskt abonnemang)


Ange följande meddelande: Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)Björnjakt
Förnamn och Efternamn ersätts med jägarens riktiga namn. Exempel: Spara Anna Andersson Björnjakt
OBS att även om SMS-tjänsten används är den som jagar skyldig att minst en gång i timmen avlyssna länsstyrelsens telefonsvarare för information om återstående tilldelning.

Glöm inte att läsa licensjaktsbeslutet innan jakten, så du har koll på vad som gäller!


Beslut licensjakt björn Gävleborg 2023

Tillbaka till överblick