bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Är du nyfiken på älgförvaltning?

Till 2024 ska vi föreslå jägarrepresentanter till länets älgförvaltningsgrupper. Vi behöver fler som är intresserade och nyfikna på älgförvaltning som kan föra jägarnas talan.

2023-10-03

Som ett led i detta så har vi utbildningen ”Älgförvaltning, ekologi och människa” som du genomför på egen hand via datorn när du själv har tid.

Vi kommer också att ha en fysisk träff i slutet på oktober/början november där vi summerar utbildningen och pratar mer om älgförvaltningsgrupperna och det arbetet.

Går du utbildningen betyder inte det att du automatiskt ska sitta i en älgförvaltningsgrupp, den fungerar också bra att gå för dig om är nyfiken och vill lära dig mer om hur förvaltningssystemet fungerar, vilka metoder vi använder för inventering och varför, hur vi kan beskatta en älgstam och mycket annat som rör älgen.

Anmäl dig senast 8 oktober till hanne.kringstad@jagareforbundet.se så kommer du sedan att få en länk till utbildningen.

Tillbaka till överblick