bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Foto: Madeleine Lewander

Dialogmöte med Länsstyrelsen

Idag har Janne Setterberg och Jonas Danielsson från styrelsen för Jägareförbundet Gävleborg tillsammans med jaktvårdskonsulenterna Hanne och Anna träffat några från Länsstyrelsens viltenhet. Syftet med mötet var att prata om hur vi kan samverka men också framföra Jägareförbundets åsikter i vissa frågor.

2023-11-14

Vi inledde med att prata om björnförvaltningen och ställde frågan om när vi kommer att vara inom förvaltningsmålet för länet (300 björnar), enligt Länsstyrelsens beräkningar så är vi där 2025-2026. Länsstyrelsen använder en beskattningsmodell som utgår ifrån hur många honor vi hade vid inventeringen 2022 och hur många honor som fälls under licensjakten. Tyvärr får vi ingen bekräftelse på om vi är i mål förrän nästa stora spillningsinventering på björn som kommer att göras 2027. Jägarförbundet anser att det är olyckligt att inventeringarna görs så sällan men tycker att det är bra att målet ska nås 2025-2026 (helst 2025 såklart) och vi räknar med att se ett resultat i skogen då.


Vidare diskuterades arbetet med miniminivåerna för varg, björn, järv och lo. I och med vargens etablering i södra Sverige är det rimligt att det södra förvaltningsområdet nu får ”ta” några av de 300 vargar som ska finnas i landet. Detta gör att vi i det mellersta förvaltningsområdet inte längre behöver ha en lika hög miniminivå. Arbetet pågår och vi räknar med en sänkt miniminivå för mellersta förvaltningsområdet.


Såklart pratade vi även om älgförvaltningen. Jägareförbundet anser att det är Länsstyrelsens beslut som ska följas och att det är förkastligt med den övertilldelning som sker i jaktrapport för vissa områden. Om det finns en skötselplan är den till för att följas. Vi utgår ifrån att det är LST Moose som ska användas i förvaltningen och vi ser det som otroligt viktigt att det genomförs spillningsinventeringar för att komplettera LST Moose och ÄlgObsen.


Vi hade ett bra möte och det kommer att följas upp av fler dialogmöten.

Tillbaka till överblick