bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Träff med kretsarnas rovviltansvariga

2023-12-11

I onsdags kväll träffades rovviltansvariga från åtta av länets kretsar och rovviltansvarige i Länsföreningen för att få information och inspiration från Länsstyrelsens viltenhet och varandra. Ockelbokretsen har länge arbetat med varginventering och information kring denna och det var också de som tog initiativ till träffen som genomfördes i Bollnäs.

Simon Viklund och Hasse Nordin från Länsstyrelsen berättade om hur inventeringsarbetet går till och hur avgörande det är att vi skickar in observationer och var vi sett spår av rovdjur. Då kan naturbevakarna enklare påbörja en spårning och säkerställa föryngringar. Ett foto på tex lo med unge är också väldigt värdefull information i inventeringen. Viktigt att veta är att ”syns de inte så finns de inte”. Alltså, genom att visa antalet föryngringar så ser vi om vi ligger inom förvaltningsnivåerna eller inte, det är också det som ligger till grund för om vi får jaga eller inte.

Vi jägare kan rapportera våra spår och observationer på www.skanobs.se eller via appen Skandobs. Såklart kan vi också ringa direkt till Naturbevakarna.

Simon berättade också en del om hur arbetet inför licensjakterna går till, att man använder beskattningsmodeller som tar hänsyn till risken att hamna under gynnsam bevarandestatus för de olika arterna. För varg är det också ett stort givande och tagande med andra länsstyrelser.

Alla jägare kan bidra med bilder och observationer på rovvilt för att säkerställa bra inventeringar, precis som vi gjorde under björnspillningsinventeringen. På rovbase.se kan vi följa inventeringarna, bland annat se om Länsstyrelsen har spårat det vi tipsat om, om DNA vi skickat in har visats i systemet tidigare och var olika observationer har gjorts.

Har du frågor? Kontakta rovviltansvarige i din krets, här finns mer info: Jaktvårdskretsar 
Eller Hanne, hanne.kringstad@jagareforbundet.se 

Tillbaka till överblick