bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Webbredaktionen Jönköpings län

 

Webbredaktionen

 

Har det hänt något som du vill dela med dig av? Då är du är hjärtligt välkommen med material om vad som händer både i länet och i din krets.

För att ditt material skall gå lätt att publicera och att det skall passa på våra sidor och våra andra medier som Facebook, så är jag tacksam om du tänker på följande:

Bilder måste ha en storlek på minst 300kb men helst runt 1MB. Om du skickar större bilder så måste jag beskära dessa för att de skall gå in på hemsidan. Länkar vi sedan över till FB så finns inget space i bilden och då kapas ofta huvuden eller något annat.

Tänk också på innehållet i dina bilder. Försök att visa viltet respekt i din bild. Bilder på människor som utför en aktivitet är roligare än porträtt.

Alla personuppgifter som skall publiceras måste ha ett skriftligt medgivande från personen i fråga. Det gäller bilder, resultatlistor omnämnande i reportage osv. 

Medgivandeblankett hittar du på nästa blad genom att klicka här>>.

Ta med dig blanketten, den fylls i på plats med bläck och penna. Be berörda personer signera

Ta kort på medgivandeblanketten. 

Texter kan vara skrivna i Word eller Pages om jag skall kunna öppna dem. Det bästa är att skriva texten direkt i ett mejl.  

Det jag kan göra med Pdf-är att lägga dem som en länk för uppladdning i ett nytt fönster. De måste alltså kombineras med en annat text och helst också ett fotografi, annars syns de inte. Skicka därför både text och bild separat tillsammans med en Pdf om du vill att denna skall ligga för nedladdning. Pdf lämpar sig därför till årsprogram, styrelseprotokoll, resultatlistor mm. 

Excellfiler för resultatlistor och annat, kan ni skicka som de är. Dessa kommer jag att göra en Pdf av och sedan behöver vi en text som väcker intresse.

Stoppdatum för artiklar vi kan skicka vidare till Svensk Jakt är den 15:e varje månad för publicering månaden därpå.

Ditt bidrag skickar du till Webbredaktionen. . Vill du fråga om något så kan du ringa 0705-218794 fram till 21.00 Jag arbetar dagtid men kan finnas tillgänglig för kortare samtal och ibland har jag kurser på kvällarna och kan inte svara men åter kommer gärna om du lämnar ett meddelande eller skickar ett sms. 

Använd kameran och fatta bildligt talat pennan och skriv. Det gör ingenting om du är en ovan skribent. Jag hjälper till och redigerar till texten utan att ändra på innehållet, för att göra texten så intressant som möjligt. 

 

Ditt bidrag skickar du till Webbredaktionen. 

Med vänlig hälsning  

Håkan Eifel   

Webbansvarig Jönköpings Län

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-10-03 2018-10-19