bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Valberedningen

 

 

Valberedningen 2018/19

Uppdrag Namn

Telefon Mailadress
Sammankallande

Thomas Sjögren

0706-63 80 45 

thomas.sjogren@savsjo.se

Ledamot

Gottlieb Granberg

0706-73 09 05 

gottlieb.granberg@gmail.com

Ledamot

Ingemar Pettersson

0736-32 73 71

gullskog@live.se

Valberedningens åtagande

Valberedningen är kontaktbara och söker under hela verksamhetsåret medlemmar som kan vara lämpliga för förtroendeuppdrag.

Medlemmar som har förslag behöver inte fått ett medgivande av personen du/ni föreslår, det är valberedningen som tillfrågar om man anser att personen är intressant.

Vem som besitter platserna i Valberedningen väljes av Årsstämman, valtiden är tre verksamhetsår vara man är sammankallande ordförande i valberedningen det tredje året.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-01-24 2018-10-03