bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Valberedningen

Fotograf: Mostphotos

Det finns en ny föreningshandbok hur valberedningar ska utföra sitt uppdrag, och den rekommenderas i alla led inom Jägareförbundet Jönköpings Län. Allt för att kunna presentera samtliga förslag för bästa val. Valberedningarnas uppdrag är att föreslå de absolut bästa alternativen till alla de förtroendevalen som sker. Med hänsyn tagit till de medlemmarna som är villiga att utföra ett uppskattat och viktigt föreningsuppdrag.

Valberedningen är kontaktbara och söker under större delen av verksamhetsåret medlemmar som kan vara lämpliga för förtroendeuppdrag inom Länsförbundet.

Medlemmar som har förslag behöver inte fått ett medgivande av personen du/ni föreslår, det är valberedningen som tillfrågar medlemmen som föreslås.

Valberedningen väljs av ombuden under

Årsstämman, valtiden är tre verksamhetsår varav man blir sammankallande samt ordförande i Valberedningen det tredje verksamhetsåret.

                      För Jakten - Viltets och Medlemmarnas bästa!

Medlemmar tveka inte! Kontakta Valberedning inom Jägareförbundet Jönköpings Län 2022/23

 

Skicka gärna mail till någon av oss i valberedningen, klicka på det gröna namnet här nedan.

Göte Roman

Göte Roman

Sammankallande valberedningen

22 23 24 Krets Jönköping Norra Björnvägen 2 562 30 Norrahammar

0708-261695

Göte Roman

Carl-Gustav Liderfelt

Carl-Gustav Liderfelt

Ledamot Valberedning

23 24 25 Krets Eksjö Försjövägen 61 57592 Hult

070-2930376

Carl-Gustav Liderfelt

Magnus Enocson

Valberedningen

24 25 26 Krets Gislaved Högabråten 6 568 92 Skillingaryd

070-314 35 01

Magnus Enocson


2014-01-24 2022-05-31